Drukāt
Normatīvie akti VARAM kompetences jomās
Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 18.11.2017
http://www.varam.gov.lv/lat/likumdosana/