Drukāt
18.01.2006
Sākas pieteikšanās Zilā Karoga balvai 2006.gada peldsezonai.
Šodien uzsākas pieteikšanās Zilā karoga balvai un Nacionālajam peldvietu kvalitātes sertifikātam 2006. gada peldsezonai. Pieteikšanās termiņš pašvaldībām un apsaimniekotājiem ir 10. marts.

Pirmā Zilā Karoga Nacionālās žūrijas sēde notiks 14. martā - tajā tiks lemts par Latvijas pieteikumu izvirzīšanu starptautiskajai žūrijai. Gaidāms, ka šogad Zilā Karoga kandidātu loku papildinās Daugavpils pašvaldība, kā arī ir pamats arī cerēt uz Latvijas galvaspilsētas Rīgas koordinētāku iekļaušanos ZK programmā. Joprojām turpinās darbs arī pie citu pašvaldību iesaistīšanas.

2006. gadā Zilā Karoga programmā spēkā stājas jaunais kritēriju kopums, kura galīgā redakcija un kritēriju prasības tika apstiprinātas 2005. gadā Latvijā notikušajā Pasaules Zilā Karoga koordinatoru gadskārtējā sanāksmē. Jaunajos kritērijos ir notikušas vairākas izmaiņas, kas stiprina vides aizsardzības aspektus ZK kritērijos. Izmaiņas ir skārušas arī ZK pieteikuma anketas un izvērtēšanas procedūras.

Nacionālais peldvietu sertifikāts ir Latvijas mēroga ekosertifikāts, kurā tiek ņemta vērā Latvijas peldvietu specifika, kā arī Latvijas likumdošana attiecībā uz peldvietu apsaimniekošanu. Pieteikšanās uz sertifikātu 2006. gadā norisināsies divās kārtās – tās pašvaldības, kas nepaspēs pieteikt savas peldvietas izskatīšanai martā varēs to izdarīt otrajā kārtā līdz maija sākumam.

Zilā Karoga programma ir viena no piecām globālā Vides izglītības fonda (FEE) programmām. Tā tiek realizēta jau vairāk kā divdesmit gadus un šajā laikā ir kļuvusi par pasaulē populārāko tūrisma ekosertifikācijas modeli, kas tiek plaši atpazīts gan tūristu, gan pašvaldību un vides institūciju starpā. Zilā Karoga kampaņa balstās uz 27 izvirzītiem stingriem kritērijiem ūdens kvalitātes, vides pārvaldes, vides informācijas un izglītības, labiekārtojuma un servisa jomās, kuri jāizpilda, lai varētu pretendēt uz ekosertifikāta iegūšanu. Kritēriju ieviešana nodrošina pilnvērtīgu metodoloģiju peldvietu apsaimniekošanai, ņemot vērā visus vides aizsardzības argumentus apsaimniekošanā, pievēršot lielu uzmanību vides kvalitātes uzturēšanai un bioloģiskās daudzveidības aizsargāšanai .Tāda veidā iesaistot pašvaldības plašākās vides informācijas un izglītības iniciatīvās.

2005. gadā Zilais Karogs tika piešķirts Jūrmalas pilsētas Majoru un Bulduru peldvietām, Ventspils pilsētas peldvietai, Liepājas pilsētas peldvietai, Engures pagasta kempinga „Abragciems” peldvietai, kā arī Ventspils jahtu ostai. Savukārt Peldvietu kvalitātes sertifikāts tika piešķirts Liepājas pašvaldības Beberliņu ezeram, Rīgas pašvaldības Vecāķu un Vakarbuļļu peldvietām un Daugavpils pašvaldības Lielā stropu ezera peldvietai.

Zilā Karoga programmu Latvijā realizē FEE nacionālais pārstāvis „Vides izglītības fonds” sadarbībā ar Vides ministriju un Latvijas Vides aizsardzības fondu.

Papildus informācija
Ieva Ulme, ZK Nacionālā koordinatore.
Tel.7225112; 9515615, ieva.ulme@vak.lvIlze Brakmane

Vides ministrijas
Komunikācijas nodaļas vadītāja
Tālr.: 7026418 / 9414078
E-pasts: prese@vidm.gov.lv

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 12.07.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/