Drukāt
02.01.2012
VARAM pagarina projektu iesniegšanas termiņu siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšanai un pilotprojektu īstenošanai

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk - VARAM) līdz 2012.gada 1.februārim pagarina pieteikšanās termiņu projektu iesniegšanai atbalsta saņemšanai siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšanai un pilotprojektu īstenošanai.

Konkursa kārtību nosaka Ministru kabineta 2011.gada 2.augusta noteikumi Nr.608 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana un pilotprojektu īstenošana” nolikums” (ar grozījumiem, kas pieņemti 2011.gada 27.decembrī). 

Konkursa mērķis ir veicināt siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinošu produktu un tehnoloģiju attīstību un zināšanu un tehnoloģiju pārnesi, atbalstot pilotprojektu (izmēģinājumprojektu) īstenošanu Latvijā 

Konkursā pieejamais finanšu instrumenta kopējais finansējums ir 2 793 646 lati. Vienam projektam atvēlētais minimālais finansējums ir 3 000 latu, savukārt maksimālais – 250 000 latu.

Projekta iesniegums jānosūta pa pastu: VARAM, Peldu ielā 25, Rīgā, LV–1494, vai jāiesniedz personīgi darbadienās no plkst.8:30 līdz plkst.17:00 Investīciju departamenta Projektu vērtēšanas nodaļā, Pils ielā 17, 3.stāvā, vai jānoformē elektroniskā dokumenta veidā un jānosūta uz e-pastu: pilotprojekti_kpfi@varam.gov.lv.

Projekta iesniedzējs var būt Latvijas Republikas tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestāde, atvasināta publiska persona vai Latvijā reģistrēts komersants.

Jautājumus par projekta iesnieguma sagatavošanu un iesniegšanu aicinām sūtīt pa pastu: VARAM, Peldu ielā 25, Rīgā, LV–1494, vai uz e-pastu: pilotprojekti_kpfi@varam.gov.lv.

Alina Kondratjeva
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Sabiedrības informēšanas nodaļa
Tālrunis: 67026418
E-pasts: prese@varam.gov.lv
http://twitter.com/VARAM_Latvija

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 26.02.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/