Drukāt
Ministra kalendārs
 
Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 23.01.2019
http://www.varam.gov.lv/lat/par_ministriju/ministrs/ministra_kalendars/