Drukāt
NFI programma „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm”
Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 26.09.2018
http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/grants/EEZ_2009_2014/nfi_programma/