Drukāt
22.03.2012
Drīzumā būs pieejams finansiāls atbalsts elektromobiļu iegādei

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk- VARAM) izstrādājusi kārtību Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējuma saņemšanai elektromobiļu iegādei un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai Latvijā.  

To paredz otrdien, 22.martā, Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātais VARAM izstrādātais noteikumu projekts „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā – atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai” nolikums” (turpmāk – noteikumu projekts).

Konkursa mērķis ir veicināt siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu, atbalstot elektromobiļu iegādi un ar elektrību darbināmu transportlīdzekļu uzlādes staciju izveidi.  

Kopumā KPFI pieejamais finansējums ir  LVL 3 522 621; no tiem LVL 1 761 310 plānots novirzīt elektromobiļu ieviešanai, bet LVL 1 761 311 – elektromobiļu uzlādes infrastruktūras izveidošanai.

Atbilstoši konkursa nosacījumiem projekta pieteikumus var iesniegt tiešās vai pastarpinātās valsts pārvaldes iestādes, atvasinātās publiskās personas, Latvijā reģistrēti komersanti un fiziskās personas.

Ar noteikumu projektu iespējams iepazīties šeit.

Alina Kondratjeva
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
Sabiedrības informēšanas nodaļa
Tālrunis: 67026418
E-pasts: prese@varam.gov.lv
http://twitter.com/VARAM_Latvija

 

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 22.02.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/