Drukāt
27.03.2012
MK apstiprina grozījumus konkursā par sabiedrības izpratnes attīstīšanu par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu

Otrdien, 27.martā, valdība akceptēja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk - VARAM) sagatavoto Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 17.augusta noteikumos Nr.789 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu (turpmāk - KPFI) atklāta konkursa „Sabiedrības izpratnes attīstīšana par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām” nolikums”” (turpmāk – noteikumu projekts).

Noteikumu projekts paredz no aktivitātes par radoša konkursa rīkošanu par labākajām publikācijām laikrakstos, žurnālos un tīmekļa vietnēs pāri palikušā KPFI finansējuma LVL 84 672 novirzīšanu aktivitātei par Latvijā reģistrētām elektroniskajām raidorganizācijām - raidījumu veidošanai par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām, īstenojot energotaupības pasākumus vai izmantojot atjaunojamos energoresursus.

Pieteikumu iesniedzēji var būt Latvijā reģistrētas raidorganizācijas vai iestādes, kā arī privātpersonas, kurām uz projekta īstenošanai nepieciešamo laiku ir līgums par ētera laika izmantošanu ar Latvijā reģistrētu raidorganizāciju.

Atbilstoši grozījumiem konkursa organizēšanu veic VARAM. Konkursu plānots izsludināt līdz šā gada 16.aprīlim; apstiprinātie projekti jāīsteno līdz 2013.gada 30.aprīlim.

Ar noteikumu projektu var iepazīties šeit.

Alina Kondratjeva
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
Sabiedrības informēšanas nodaļa
Tālrunis: 67026418
E-pasts: prese@varam.gov.lv
http://twitter.com/VARAM_Latvija 
                                                  

 

Ieguldījums Tavā nākotnē!

 

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 06.07.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/