Drukāt
23.01.2006
VVD Jūras un iekšējo ūdeņu pārvalde apkopojusi 2005.gada darba rezultātus
Valsts vides dienesta Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes (VVD JIŪP) vadība un inspektori ir apkopojuši 2005.gada laikā paveikto, izanalizējuši situāciju zivju aizsardzības jomā un pārrunājuši plānus šim, 2006.gadam.

VVD JIŪP inspektori 2005.gadā ir veikuši 11570 iekšējo ūdeņu kontroles braucienus. Zvejas un makšķerēšanas noteikumu pārbaudes notika kā diennakts gaišā, tā arī tumšā laikā, gan ar autotransportu, gan ar motorlaivu, gan ar lidmašīnu. Kopumā tika sastādīti protokoli un administratīvi sodīti 1246 zvejas un makšķerēšanas noteikumu pārkāpēji, izņemti 13970 zvejas rīki, tajā skaitā 464 zivju un nēģu murdi, 4969 zivju tīkli un 4971 ūdas. Par atklātajiem zvejas un makšķerēšanas noteikumu pārkāpumiem iekasēti naudas sodi Ls 13825. Piedziņa par bioloģiskiem resursiem nodarītajiem zaudējumiem sastādīja Ls 2488. Naudas sodi tiek pārskaitīti speciālajā budžetā – Zivju fondā.

VVD JIŪP inspektori, kā arī sabiedriskie inspektori laikā no š.g. 16.marta līdz 30.aprīlim piedalījās līdaku aizsardzības pasākumos, kuri bija saistīti ar nārsta periodu. Akcijā tika iesaistīti vairāk nekā 40 valsts un 38 sabiedrisko inspektoru, kuri reidos pavadīja 9600 stundas. Šajā periodā uzliktie naudas sodi sastādīja Ls 2930. Tika izņemti vairāk nekā 1500 nelikumīgu zvejas rīku.

JIŪP inspektori septembrī, oktobrī un novembrī strādā pastiprinātā režīmā sakara ar lašu un taimiņu nārsta periodu. Šajā periodā Baltijas jūrā, Rīgas jūras līcī un iekšējos ūdeņos tika veikti 2198 kontroles reidi, administratīvi sodīti 226 pārkāpēji, izņemti - 2975 zvejas rīki. Lašveidgo zivju sugu aizsardzības pasākumos pieņēma dalību NBS (zemessardze), robežsardze un policija. Tika veikti 145 kopīgi reidi. Policijā un prokuratūrā krimināllietas ierosināšanai 2005. gadā tika nodotas 8 lietas.

Ar malu zvejniecības apkarošanu aktīvi nodarbojas ne tikai Rīgas apkārtnē, bet arī Latgalē. Daugavpils iekšējo ūdeņu kontroles sektora inspektori šajā periodā pieprasīja zaudējuma atlīdzību par nelikumīgi iegūtām zivīm apmēram Ls 1324. Lai pastiprinātu ūdeņu bioloģisko resursu aizsardzību, Latgales reģionā uz pusgadu bija pieņemti 11 ārštata darbinieku, kuri kopā ar valsts inspektoriem piedalījās cīņā pret malu zvejniecību ezeros un upēs. Bieži ārštata inspektori operatīvajam darbam piedāvāja personīgās automašīnas un kuterus, kas ievērojami paaugstina reidu darba efektivitāti.

VVD JIŪP inspektori aktīvi piedalījās Latvijas Makšķernieku asociācijas organizētajā, jau tradicionālajā akcijā „Lašiem būt”, un Daugavpils kontroles sektors par šīs akcijas ietvaros uzrādītajiem rezultātiem saņēma dāvinājumu no „Bensonu sporta kluba” - motorlaivu Honda Marine.

Salīdzinot darba rezultātus 2004.gadā un 2005.gadā, var konstatēt, ka 2005. gadā atklāto zvejas un makšķerēšanas noteikumu pārkāpumu skaits palielinājies apmēram par 13%, kas apliecina to, ka pārvaldes inspektori aizvadītajā gadā ir strādājuši daudz aktīvāk kā iepriekš, piesaistot arī palīgus no citām valsts institūcijām un sabiedriskajām organizācijām.

 

Papildus informācija VVD JIŪP pa tālruni 7084240; 9114604

Ilze Brakmane
Vides ministrijas
Komunikācijas nodaļas vadītāja
Tālr.: 7026418 / 9414078
E-pasts: prese@vidm.gov.lv

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 12.12.2019
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/