Drukāt
13.04.2012
Aicinām pieteikties finansiālam atbalstam TV un radio raidījumu veidošanai par SEG samazināšanas nozīmi un iespējām

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk - VARAM) aicina iesniegt projektu iesniegumus Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (turpmāk – KPFI) finansiālam atbalstam TV un radio raidījumu veidošanai par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām, īstenojot energotaupības pasākumus vai izmantojot atjaunojamos energoresursus.

Projektu iesniegumus aicinām iesniegt KPFI finansēto projektu atklātā konkursa „Sabiedrības izpratnes attīstīšana par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām" 7.2. aktivitātes otrās kārtas ietvaros no šodienas līdz šā gada 14.maijam (ieskaitot).

Konkursa mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām, sekmējot pamatotu lēmumu pieņemšanu un videi nekaitīgu rīcību.

Projektu īstenošanas termiņš 2013.gada 30.aprīlis.

Konkursa ietvaros kopējais pieejamais KPFI finansējums ir 84 672 latu. Aktivitātes otrajā kārtā viena projekta maksimālais finansējums ir 84 672 lati, bet minimālais finan­sējums – 5 000 latu.

Projektus var iesniegt Latvijas Re­pub­likā reģistrēta raidorganizācija, iestāde vai privātpersona, kurai uz projekta īstenošanai nepieciešamo laiku ir noslēgts līgums par ētera laika izmantošanu ar Latvijas Republikā reģistrētu raidorganizāciju.

Projekta iesniegums jāiesniedz personīgi darba dienās no plkst. 8:30 līdz plkst. 17:00 vai jānosūta pa pastu: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Peldu ielā 25, Rīgā, LV–1494, vai noformētu elektroniskā dokumenta veidā jānosūta uz elektroniskā pasta adresi: sabiedriba@varam.gov.lv.

Jautājumus par projekta iesnieguma iesniegšanu var sūtīt elektroniski uz e- pasta adresi: sabiedriba@varam.gov.lv.

 

Sabiedrības informēšanas nodaļa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Tel.: 67026533
E-pasts: prese@varam.gov.lv 
http://twitter.com/VARAM_Latvija

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 12.07.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/