Drukāt
Sabiedrības izpratnes attīstīšana par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām II kārta - normatīvie akti

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 29.01.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/projekti/sab_info2/