Drukāt
21.05.2012
Parakstīti vairāk kā 600 līgumu par KPFI finansējuma saņemšanu atjaunojamo energoresursu izmantošanai mājsaimniecībās

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk - VARAM) un SIA „Vides investīciju fonds” jau parakstījušas vairāk kā 600 līgumus ar dzīvojamo māju īpašniekiem, kuri saņems Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (turpmāk – KPFI) finansiālo atbalstu atjaunojamo energoresursu izmantošanai savos mājokļos.

KPFI konkursa „Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā” otrās kārtas mērķis ir oglekļa dioksīda emisiju samazināšana mājsaimniecībās, atbalstot mikroģenerācijas, siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas tehnoloģisko iekārtu iegādi un to uzstādīšanu dzīvojamās mājās, lai nodrošinātu siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanu no atjaunojamiem energoresursiem un siltuma vai elektroenerģijas piegādi mājsaimniecības vajadzībām.

Kopumā konkursa otrās kārtas KPFI finansējums ir LVL 7 218 785,33, kur pieejamais līdzekļu apjoms vienam projektam ir LVL 7000.

Atgādinām, ka 2011.gada 30.novembrī noslēdzās projektu iesniegumu pieņemšana šajā konkursā. Kopumā tika saņemti 1378 projektu, no tiem 1225 projekti tika apstiprināti, bet 153 - noraidīti administratīvo kritēriju neatbilstības dēļ.

Par konkursa organizēšanu atbildīgā iestāde ir VARAM, bet projektu īstenošanas uzraudzību veic valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Vides investīciju fonds”.

Linda Tilta
Sabiedrības informēšanas nodaļa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Tālr.: 67026582
E-pasts: prese@varam.gov.lv
http://twitter.com/VARAM_Latvija

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 26.05.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/