Drukāt
Publisko pakalpojumu departaments

Vārds, uzvārds

Amats

Kontaktinformācija

Gatis Ozols

Departamenta direktors

67026540

gatis.ozols@varam.gov.lv

Elektronisko pakalpojumu nodaļa

Margarita Krišlauka

Nodaļas vadītājs

67026944
margarita.krislauka@varam.gov.lv

Eduards Cauna

Sistēmanalītiķis

67026549
eduards.cauna@varam.gov.lv

Jānis Krakops

Vecākais konsultants

67026941
janis.krakops@varam.gov.lv

Vienas pieturas aģentūras nodaļa

Maija Anspoka

Direktora vietnieks - nodaļas vadītājs

67026938
maija.anspoka@varam.gov.lv

Renārs Felcis

Vecākais eksperts

67026947
renars.felcis@varam.gov.lv

Māra Bērziņa

Vecākais eksperts

67026491
mara.berzina@varam.gov.lv

Sandra Režā

Vecākais eksperts

67026945

sandra.reza@varam.gov.lv

Projektu vadības nodaļa

Diāna Andžāne

Nodaļas vadītājs

67026935

diana.andzane@varam.gov.lv

Mikus Jēkabsons

Sistēmanalītiķis

66016754
mikus.jekabsons@varam.gov.lv

Guna Margēviča

Sistēmanalītiķis

67026546
guna.margevica@varam.gov.lv 

Inese Viktorija-Grospine

Sistēmanalītiķis

66016790
inese.viktorija-grospine@varam.gov.lv

Skaidrīte Poriete

Sistēmanalītiķis

66016730
skaidrite.poriete@varam.gov.lv

Toms Ceļmillers

Sistēmanalītiķis

67026949

toms.celmillers@varam.gov.lv

Monta Ločmele

Sistēmanalītiķis

66016722
monta.locmele@varam.gov.lv 

Liene Strazdiņa

Vecākais projekta aktivitātes koordinators

67026598
liene.strazdina@varam.gov.lv 

Karīna Eglīte-Miezīte    

Vecākais projekta aktivitātes koordinators

67026554
karina.eglite-miezite@varam.gov.lv

Aija Butkāne

Projekta koordinators

67026486
aija.butkane@varam.gov.lv

Diāna Tiltiņa

Vecākais projekta aktivitātes koordinators

Prombūtnē

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 06.06.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/kontakti/darb/ppd_/