Drukāt
05.07.2012
Noslēgti visi līgumi ar fiziskām personām par KPFI finansējuma saņemšanu atjaunojamo energoresursu izmantošanai savos mājokļos

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un SIA „Vides investīciju fonds” noslēgušas 1118 līgumus ar fiziskām personām, kuri saņems Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (turpmāk – KPFI) finansiālo atbalstu – kopumā 3 777 630,99 latus - atjaunojamo energoresursu izmantošanai savos mājokļos.

Fiziskās personas saņems finansiālo atbalstu saules kolektoru sistēmas, saules bateriju, vēja ģeneratoru, siltumsūkņu, biomasas granulu, malkas, salmu biomasas un šķeldas katlu, kā arī biomasas kamīnu iegādei un uzstādīšanai savās mājsaimniecībās.

KPFI konkursa „Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā” otrās kārtas mērķis - samazināt oglekļa dioksīda emisijas mājsaimniecībās, atbalstot mikroģenerācijas, siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas tehnoloģisko iekārtu iegādi un to uzstādīšanu dzīvojamās mājās, lai nodrošinātu siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanu no atjaunojamiem energoresursiem un siltuma vai elektroenerģijas piegādi mājsaimniecības vajadzībām.

Kopumā konkursa otrajā kārtā tika saņemti 1378 projektu iesniegumi par kopējo finansējumu 4 722 887,05 LVL, no tiem 1225 projekti tika apstiprināti, bet 153 - noraidīti administratīvo kritēriju neatbilstības dēļ.

Projektu īstenošanas uzraudzību veiks SIA „Vides investīciju fonds”.


Linda Tilta
Sabiedrības informēšanas nodaļa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Tālr.: 67026582
E-pasts: prese@varam.gov.lv 
http://twitter.com/VARAM_Latvija  

 

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 12.07.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/