Drukāt
26.01.2006
2006. gada Zaļās nedēļas skolnieku konkurss. Eiropas skolnieki liek lietā savas radošās spējas bioloģiskās daudzveidības izcelšanai
Šāgada Zaļā nedēļa galveno uzmanību veltīs bioloģiskajai daudzveidībai. Ikgadējā ekoloģiskā konference un izstāde notiks Briselē no 2006. gada 30. maija līdz 2. jūnijam. Tās pasākumos ietilpst arī Zaļās nedēļas skolnieku konkurss, kas mudina jauniešus no visām ES dalībvalstīm, kandidātvalstīm un EBTA valstīm iepazīties ar ekoloģijas jautājumiem un izpaust sevi mākslinieciski. Mazāki bērni var piedalīties konkursā ar zīmējumiem un gleznojumiem, kas atspoguļo viņu uzskatus par bioloģisko daudzveidību, bet vecāko klašu skolnieki tiek aicināti iesniegt īsus digitālos video par to pašu tematu. Trīs pirmo vietu ieguvēji katrā kategorijā tiks uzaicināti uz apbalvošanas ceremoniju Briselē Zaļās nedēļas laikā. Labāko katras kategorijas konkursa darbu izlase tiks izrādīta konferencē. Konkursa darbu iesniegšanas termiņš ir 25. marts.
Sestais gadskārtējais Zaļās nedēļas skolnieku konkurss turpina iepriekšējos gados aizsākto. Pērn skolnieki bija izveidojuši vairāk nekā 3000 darbu par klimata pārmaiņu tematiku. Šogad konkursa uzmanības centrā ir bioloģiskā daudzveidība. 2006. gads ir ļoti svarīgs, jo tas iezīmē pusceļu pretim ES mērķim 2010. gadā apturēt bioloģiskās daudzveidības mazināšanos.

Kategorijas:
Konkursā var piedalīties visas skolas, kas atrodas ES, kandidātvalstīs un EBTA valstīs. 2006. gada konkursā ir divas dalībnieku kategorijas:
•    mākslas darbi – gleznojumi un zīmējumi – 5–10 g. v. skolniekiem individuāli;
•    digitālie video 11–16 g. v. skolnieku grupām (līdz četriem skolniekiem grupā).
Konkursa darbi un vērtēšana

Darbus var iesniegt tikai ar skolas atbalstu. Darbi jāieskannē vai jārada digitāli un jānosūta Vides ģenerāldirektorātam, izmantojot pieteikuma veidlapas Zaļās nedēļas skolnieku konkursa tīmekļa vietnē, kas 20 valodās pieejama šādā adresē:
www.greenweek2006.eun.org

Skolotāji tiek mudināti konkursu iekļaut klašu nodarbībās; tīmeklī iespējams atrast dažas idejas un atbalstu. Darbus izvērtēt Eiropas Komisijai palīdzēs žūrija, kuras sastāvā būs ekoloģiskās izglītības jomā lietpratīgi skolotāji no visas Eiropas.

Iesniegšanas termiņš abās kategorijās ir 2006. gada 25. marts.

Vispārīgas ziņas:
2006. gada Zaļās nedēļas skolnieku konkursu Eiropas Komisijas Vides ģenerāldirektorāta uzdevumā rīko European Schoolnet (http://www.eun.org). Jautājumus par konkursu var uzdot Krisam Koklijam (Chris Coakley), sūtot tos uz e-pasta adresi: chris.coakley@eun.org


Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā
Preses un informācijas nodaļa
Tel.: 7085400, 7085414, 7085421
stepina.inese@cec.eu.int, kaspars.kreics@cec.eu.int

 
Ilze Brakmane

Vides ministrijas
Komunikācijas nodaļas vadītāja
Tālr.: 7026418 / 9414078
E-pasts: prese@vidm.gov.lv

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 12.07.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/