Drukāt
18.07.2012
Notiks seminārs finansējuma saņēmējiem inovatīvu tehnoloģiju attīstīšanā un pilotprojektu īstenošanā

Š.g. 19.jūlijā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM), sadarbībā ar Latvijas Vides investīciju fondu organizē informatīvu semināru finansējuma saņēmējiem Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) atklāta projektu konkursāSiltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošu tehnoloģiju attīstīšana un pilotprojektu īstenošana”.

Seminārā plānots informēt par projektu konkursa ieviešanas nosacījumiem, kā arī par starpposma/noslēguma progresa pārskata un maksājuma pieprasījuma sagatavošanu un iesniegšanu.

Seminārs notiks Rīgā, Peldu ielā 25, 101.telpā,plkst.10:00.

Konkursa mērķis ir veicināt siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinošu produktu un tehnoloģiju attīstību un zināšanu un tehnoloģiju pārnesi, atbalstot pilotprojektu (izmēģinājuma projektu) īstenošanu Latvijā.

Semināra darba kārtība ir pieejama šeit.

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 29.01.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/