Drukāt
14.08.2012
Valdība lems par atbalstu uzņēmējiem energoefektivitātes pasākumu īstenošanai

Augusta beigās Latvijā reģistrētiem uzņēmējiem būs pieejams Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (turpmāk – KPFI) finansiāls atbalsts, lai uzlabotu ražošanas ēku energoefektivitāti un nodrošinātu pāreju no fosilo uz atjaunojamo energoresursu izmantojošām tehnoloģijām, un tādējādi samazinātu oglekļa dioksīda emisijas. Valdība par atbalsta iespējām uzņēmējiem pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas iniciatīvas lems kārtējā sēdē otrdien, 14.augustā.

Šādu atbalstu paredz KPFI finansēto projektu atklātais konkurss „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai”. Tā ietvaros plānots atbalstīt ēku energoefektivitāti paaugstinošus rekonstrukcijas vai vienkāršotās renovācijas darbus, iekārtu un sistēmu uzstādīšanu efektīvai siltuma primārai un otrreizējai izmantošanai, kā arī energoefektīva apgaismojuma un elektroapgādes vadības un kontroles sistēmu uzstādīšanu.

Tāpat paredzēts sniegt finansiālu atbalstu uzņēmējiem, kuri iecerējuši veikt pāreju no fosilām energoresursu izmantojošām tehnoloģijām uz atjaunojamajiem energoresursiem, tai skaitā biomasu izmantojošajām katlu iekārtām un koģenerācijas stacijām, saules kolektoriem.

Plānots, ka atbalsts būs pieejams vairākās kārtās. Pirmo atlases kārtu plānots izsludināt augusta beigās, un tās ietvaros pieejamais KPFI finansējums - aptuveni 3 milj. LVL.

Lai saņemtu finansiālu atbalstu projektu īstenošanai, pretendentiem plānoto pasākumu izpildei būs jāiesniedz būvvaldē akceptēts tehniskais projekts un sagatavots energoaudita pārskats.

Ar KPFI konkursa nolikumu iespējams iepazīties šeit.


Linda Tilta
Sabiedrības informēšanas nodaļa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Tālr.: 67026582
E-pasts: prese@varam.gov.lv  
http://twitter.com/VARAM_Latvija 

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 23.02.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/