Drukāt
Pētījumi reģionālās attīstības jomā
Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 07.04.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/publ/petijumi/pet_reg/