Drukāt
30.08.2012
Veidos sabiedrības izpratni par oglekļa dioksīda samazināšanas iespējām

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un SIA „Vides investīciju fonds” noslēgušas līgumus ar Latvijā reģistrētām raidorganizācijām - Radio 1, Dautkom TV, Radio Vidzeme, Vidzemes televīzija, TV Kurzeme -, kas saņems Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (turpmāk - KPFI) finansiālo atbalstu - 72 125 latu apmērā -  televīzijas un radio raidījumu veidošanai.

Finansējums tiks piešķirts augstāk minētajām raidorganizācijām, lai tās veidotu raidījumus, kā arī informētu sabiedrību un vecinātu tās izpratni par oglekļa dioksīda samazināšanas nozīmi un iespējām, izmantojot atjaunojamos energoresursus un īstenojot energotaupības pasākumus.

Šādu finansiālu atbalstu paredz KPFI finansēto projektu atklātais konkursa „Sabiedrības izpratnes attīstīšana par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām” otrā kārta.

Projektu uzraudzību veiks valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību SIA „Vides investīciju fonds”.

Linda Tilta
Sabiedrības informēšanas nodaļa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Tālr.: 67026582
E-pasts: prese@varam.gov.lv
http://twitter.com/VARAM_Latvija

 

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 06.04.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/