Drukāt
03.09.2012
Aicinām Latvijā reģistrētus komersantus pieteikties finansiālam atbalstam energoefektivitātes pasākumu īstenošanai

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija aicina Latvijā reģistrētus komersantus pieteikties Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (turpmāk – KPFI) finansiālam atbalstam, lai uzlabotu ražošanas ēku energoefektivitāti un nodrošinātu pāreju no fosilo uz atjaunojamo energoresursu izmantojošām tehnoloģijām, un tādējādi samazinātu oglekļa dioksīda emisijas.

Projekta iesniegumus aicinām iesniegt KPFI finansēto projektu atklātā konkursā „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” līdz 2012.gada 1.oktobrim (ieskaitot).

Konkursa ietvaros paredzēts sniegt finansiālu atbalstu komersantiem, kuri iecerējuši veikt pāreju no fosilām energoresursu izmantojošām tehnoloģijām uz atjaunojamajiem energoresursiem, tai skaitā biomasu izmantojošajām katlu iekārtām un koģenerācijas stacijām, saules kolektoriem.

Tāpat plānots atbalstīt ēku energoefektivitāti paaugstinošus rekonstrukcijas vai vienkāršotās renovācijas darbus, iekārtu un sistēmu uzstādīšanu efektīvai siltuma primārai un otrreizējai izmantošanai, kā arī energoefektīva apgaismojuma un elektroapgādes vadības un kontroles sistēmu uzstādīšanu.

Šajā konkursā kopējais pieejamais KPFI finansējums ir 3 164 617,04 LVL, kur viena projekta maksimālais finansējums ir 350 000 LVL. Plānots, ka šāda veida KPFI finansiāls atbalsts būs pieejams vairākās kārtās.

Lai saņemtu finansiālu atbalstu projektu īstenošanai, pretendentiem plānoto pasākumu izpildei būs jāiesniedz būvvaldē akceptēts tehniskais projekts un sagatavots energoaudita pārskats.

Projektu iesniegumus aicinām iesniegt personīgi darba dienās no plkst. 8:30 līdz 17:00 vai nosūtīt ierakstītā vēstulē pa pastu: VARAM, Peldu ielā 25, Rīgā, LV-1494, vai noformētu elektroniskā dokumenta veidā uz e-pastu: razosana_kpfi@varam.gov.lv.

Jautājumus par projekta iesnieguma iesniegšanu aicinām sūtīt elektroniski uz e-pastu: razosana_kpfi@varam.gov.lv.

Ar konkursa nolikumu un vadlīnijām iespējams iepazīties šeit.

Linda Tilta
Sabiedrības informēšanas nodaļa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Tālr.: 67026582
E-pasts: prese@varam.gov.lv
http://twitter.com/VARAM_Latvija

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 26.01.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/