Drukāt
05.10.2012
Aicina uzņēmējus un izglītības iestādes pieteikties finansējumam energoefektivitātes pasākumu īstenošanai

Aicina  uzņēmējus un izglītības iestādes uz informatīvo semināru 2012.gada 10.oktobrī plkst. 10:00 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (Peldu iela 25, Rīga) par 5.oktobrī izsludinātā Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta atklāta projektu konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” otrās kārtas (turpmāk - konkurss) nosacījumiem.

Konkursa otrās kārtas ietvaros plānots atbalstīt izglītības iestāžu un ražošanas ēku energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus, kā arī sniegt finansiālu atbalstu tiem, kuri iecerējuši veikt pāreju no fosilām energoresursu izmantojošām tehnoloģijām uz atjaunojamajiem energoavotiem.

Lai pretendētu uz finansējumu KPFI konkursa otrajā kārtā, projektu iesniegumi jāiesniedz līdz 2012.gada 19.oktobrim (ieskaitot).

Finansiāls atbalsts ir pieejams Latvijā reģistrētiem komersantiem un valsts, pašvaldību vai citu juridisku/ fizisku personu dibinātām iestādēm, kas īsteno izglītības programmas, vai komercsabiedrībām, kurām viens no darbības veidiem ir izglītības programmu īstenošana

Otrās kārtas ietvaros kopējais pieejamais KPFI finansējums ir 16 135 328,77 LVL, kur viena projekta maksimālais finansējums ir 600 000 LVL. Apstiprinātie projekti jāīsteno līdz 2013.gada 31.oktobrim.

Projektu iesniegumus aicinām iesniegt personīgi darba dienās no plkst. 8:30 līdz plkst. 17:00 vai nosūtīt ierakstītā vēstulē pa pastu: VARAM, Peldu ielā 25, Rīgā, LV-1494, vai noformētu elektroniskā dokumenta veidā uz e-pastu: razosana_kpfi@varam.gov.lv.

Par savu dalību seminārā aicinām informēt līdz 2012.gada 9.oktobrim plkst.15:00, nosūtot informāciju (vārdu, uzvārdu, organizāciju, e-pastu un semināra nosaukumu) uz e-pastu: ilze.trusinska@varam.gov.lv.

Ar konkursa nolikumu un semināra darba kārtību iespējams iepazīties šeit.


Sabiedrības informēšanas nodaļa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Tālr.: 67026582
E-pasts: prese@varam.gov.lv
http://twitter.com/VARAM_Latvija 

 

 

 

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 20.01.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/