Drukāt
08.10.2012
Pagarina pieteikšanās termiņu valsts atbalstam energoefektivitātes uzlabošanai

Lai sniegtu potenciālajiem projektu iesniedzējiem iespējas sagatavot kvalitatīvus pieteikumus, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija par divām nedēļām, t.i., līdz 2012.gada 2.novembrim, pagarinājusi pieteikšanās termiņu projektu iesniegšanai KPFI atbalstam energoefektivitātes pasākumu īstenošanai.

Sākotnēji izziņotais termiņš projektu iesniegumu iesniegšanai bija līdz 2012.gada 19.oktobrim.

Ministrijas valsts sekretāra vietnieks vides aizsardzības jautājumos Jurijs Spiridonovs uzsver: „Par šādu soli ministrija izšķīrās, jo būtiski ir sniegt visiem potenciāliem projektu pieteicējiem pietiekami daudz laika, lai kārtīgi sagatavotu savus projektu pieteikumus”.

„Publiskā telpā ir pārprasts šī atbalsta mērķis, uzsverot, ka tas īpaši paredzēts mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības uzņēmumu energoefektivitātes pasākumiem. Tas neatbilst patiesībai! Konkursa būtība ir nemainīga, tikai tā otrajā kārtā ir papildināts atbalsta saņēmēju loks, nosakot iespējas uz atbalstu pretendēt izglītības iestādēm un mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības uzņēmumiem. Šāds lēmums pieņemts, lai sniegtu maksimāli daudziem uzņēmumiem iespējas saņemt līdzfinansējumu energoefektivitātes pasākumu īstenošanai. Tomēr šo uzņēmumu projektiem ir noteikta zemāka prioritāte finansējuma saņemšanai,” atzīmē J.Spiridonovs.

Finansiāls atbalsts jau sākotnēji orientēts uz Latvijā reģistrētiem komersantiem ražošanas ēku energoefektivitātes pasākumu īstenošanai. Tāpat atbalsts paredzēts izglītības iestādēm, kuras iecerējušas uzlabot ēku energoefektivitāti un veikt pāreju no fosilām energoresursu izmantojošām tehnoloģijām uz atjaunojamajiem energoavotiem.

Iespēju saņemt līdzfinansējumu sniedz 2012.gada 5.oktobrī izsludinātā Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta atklāta projektu konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” otrā kārta. Šajā kārtā kopējais pieejamais finansējums – 16 135 328,77 LVL, kur viena projekta maksimālais pieejamais finansējums – 600 000 LVL.

Lai iepazīstinātu potenciālos projekta iesniedzējus konkursa pamatnosacījumiem, tai skaitā ar projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanu un projekta ieviešanas nosacījumiem, 2012.gada 10.oktobrī plkst.10:00 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (Peldu iela 25, Rīga) notiks informatīvs seminārs.

Par savu dalību seminārā aicinām informēt līdz 2012.gada 9.oktobrim plkst.15:00, nosūtot informāciju (vārdu, uzvārdu, organizāciju, e-pastu un semināra nosaukumu) uz e-pastu: ilze.trusinska@varam.gov.lv.

 

Sabiedrības informēšanas nodaļa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Tālr. 67026533
E-pasts: prese@varam.gov.lv
http://twitter.com/VARAM_Latvija

 

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 17.09.2019
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/