Drukāt
Prezentācijas no izstādes „Vide un Enerģija”

Izstādes „Vide un Enerģija” Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas stendā no 2012.gada 18.oktobra līdz 20.oktobrim notikušo mini-semināru „Klimata aktualitātes – ilgtspēja, mobilitāte un efektivitāte” prezentācijas.

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 13.07.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/publ/Seminari/sem_klimats/