Drukāt
30.01.2006
Kurzemē seminārs skolotājiem par ozona slāņa aizsardzību
Trešdien 1. februārī Grobiņā, Grobiņas Skolēnu interešu centrā no plkst. 10.00 – 16.00 notiks Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras seminārs par ozona slāņa aizsardzību. Plānots, ka tajā piedalīsies vairāk nekā 70 skolotāji no aptuveni 36 Kurzemes reģiona skolām. Šis seminārs ir viena no kampaņas „Ozona slānim draudzīga skola” sastāvdaļām un skolotāju līdzdalība tajā ir būtisks priekšnoteikums skolu iespējām iegūt „Ozona slānim draudzīgās skolas” statusu.

Šis ir trešais no pieciem semināriem, kas ieplānoti dažādos Latvijas reģionos. Pirmie semināri notika Daugavpilī (18. janvārī) un Rīgā (25. janvārī), bet nākamie notiks 15. februārī Rīgā un 17. februārī Tukumā.

Semināra laikā skolotājus informēs par ozonu troposfērā, stratosfērā un ikdienā. Ar eksperimentu palīdzību tiks demonstrētas dažādas ozona īpašības, t.sk., ozona spēja noārdīt gumiju un absorbēt ultravioleto starojumu. Bioloģijas, fizikas, ģeogrāfijas, ķīmijas, sākumskolas u.c. skolotājiem tiks organizētas dažādas darba grupas. Semināra dalībnieki saņems projekta ekspertu izstrādātos mācību materiālus – darba lapas, spēles, videomateriālus un citus mācību līdzekļus, kas lieti noderēs darbā skolā. Visi semināra dalībnieki saņems apliecību, kas pierāda viņu līdzdalību mācībās, taču dalība mācībās savukārt ir pamats veiksmīgam darbam ar skolēniem un bērnu sekmīgai līdzdalībai kampaņas „3 mm ozona – saudzē un esi pasargāts!” konkursos. Informācija par skolēnu konkursiem atrodama Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras mājas lapā www.lvgma.gov.lv.

Kampaņas moto vēsta: „3 mm ozona – saudzē un esi pasargāts!”, jo, lai gan ozona slāņa normālais biezums ir tikai 3 mm, tas ir pietiekami stiprs, lai Zemi aizsargātu no pārāk intensīvā saules ultravioletā starojuma. Kampaņas mērķis ir pievērst skolotāju un skolēnu uzmanību ozona slāņa aizsardzības nozīmīgumam un veicināt ar ozona slāņa aizsardzību saistīto tematu atraktīvu un pilnvērtīgu apgūšanu.

Vairāk nekā 20 gadus daudzos pasaules reģionos, t.sk., rudens un ziemas periodā arī virs Latvijas, ozona slānis ir pārāk „plāns” un nespēj pilnībā pildīt savu galveno funkciju, proti, Zemes aizsargāšanu no pārmērīgi intensīvā saules ultravioletā starojuma. Rezultātā palielinās varbūtība saslimt ar ādas vēzi un acs kataraktu, novājinās imunitāte, samazinās lauksaimniecības ražas, kā arī zivju nozveja u.c. Šobrīd atsevišķu pētījumu rezultāti liecina, ka ozona slāņa noārdīšanās ir praktiski apstājusies, taču citi – ka „ozona caurums” pērn ir bijis gandrīz rekordliels. Tādējādi jādomā, ka tieši šis un pāris tuvākie gadi ozona slāņa atjaunošanā būs izšķiroši. Tāpēc jārūpējas, lai cilvēki un jo īpaši jaunieši – nākamie lēmumu pieņēmēji – zinātu, kā aizsargāt ozona slāni un apstādinātu tā turpmāku (iespējams, neatgriezenisku) noārdīšanos! Tāpat ir ļoti svarīgi, lai jauni cilvēki zinātu, kā pasargāt sevi no pārmērīgi stipra saules ultravioletā starojuma pašlaik, kad ozona slānis ir pārāk plāns, lai veiktu savas funkcijas.

Kampaņu realizē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra sadarbībā ar Vides ministriju Globālā vides fonda un Apvienoto Nāciju Organizācijas Vides Programmas projekta ietvaros.

Papildu informācija: Ilze Prūse, Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra, tālrunis 7032029.

Sīkāka informācija par kampaņu „Ozona slānim draudzīga skola”: http://www.meteo.lv/public/26905.html

Sīkāka informācija par ozona slāņa aizsardzību Latvijā: http://www.vidm.gov.lv/vide/darbJom/Lozons.htm

 
Ilze Brakmane

Vides ministrijas
Komunikācijas nodaļas vadītāja
Tālr.: 7026418 / 9414078
E-pasts: prese@vidm.gov.lv

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 28.03.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/