Drukāt
Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas Finanšu instruments
Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 17.09.2019
http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/grants/