Drukāt
Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas Finanšu instruments
Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 18.02.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/grants/