Drukāt
Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai III kārta - Semināri

04.07.2013. Informatīvais seminārs par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta atklāta projektu konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” III kārtas nosacījumiem 

09.04.2013. Informatīvais seminārs par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta atklāta projektu konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai” III kārtas nosacījumiem. Semināra darba kārtība, prezentācijas. 

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 10.07.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/projekti/SEGmaz_KomplRis3/