Drukāt
Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai III kārta - vadlīnijas
Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 10.07.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/projekti/SEGmaz_KomplRis3/