Drukāt
01.02.2006
Akceptē grozījumus MK noteikumos par trokšņa emisiju no iekārtām, kuras izmanto ārpus telpām
31.janvārī, MK sēdē tika akceptēts Vides ministrija sagatavotais MK noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 23.aprīļa noteikumos Nr.163 “Noteikumi par trokšņa emisiju no iekārtām, kuras izmanto ārpus telpām””.

Noteikumi nosaka prasības tādu ārpus telpām izmantojamu iekārtu ražošanai, marķēšanai un atbilstības novērtēšanai, kuras emitē troksni.

Vides ministrijas sagatavotais noteikumu projekts ir izstrādāts, lai precizētu noteikumus atbilstoši Direktīvas 2000/14/EK grozījumiem un būtu iespējams piemērot Direktīvas 2000/14/EK grozījumu prasības no 2006.gada 3.janvāra.

Noteikumu projektā atbilstoši Direktīvas 2004/14/EK grozījumiem, paredzēti dažādi iekārtu veidi, kuriem no 2006.gada 3.janvāra būtu jāsāk pielietot stingrākus skaņas jaudas līmeņus, atļaut piedāvāt tirgū un/vai atļaut to ekspluatāciju Eiropas Kopienā no 2006.gada 3.janvāra, nosakot, ka šīm iekārtām skaņas jaudas līmeņi, kurus būtu jāsāk piemērot no 2006.gada 3.janvāra, ir tikai paredzamie līmeņi.

 
Ilze Brakmane

Vides ministrijas
Komunikācijas nodaļas vadītāja
Tālr.: 7026418 / 9414078
E-pasts: prese@vidm.gov.lv

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 01.06.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/