Drukāt
25.05.2013
Sākta administratīvā lietvedība par “Riga fertilizer terminal” izsniegto piesārņojošās darbības atļauju

Vides pārraudzības valsts birojs (VPVD) ir uzsācis administratīvo lietvedību par Valsts vides dienesta (VVD) Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes pieņemto lēmumu izsniegt B kategorijas piesārņojošās darbības atļauju SIA “Riga fertilizer terminal” minerālmēslu pārkraušanas terminālim.

Pārbaude uzsākta par rīcību, kas saistītas ar uzņēmuma sagatavotā drošības pārskata precizēšanu, civilās aizsardzības plāna, kā arī ārpus objekta civilās aizsardzības plāna precizēšanu un saskaņošanu. Administratīvā lietvedība ir sākta pēc iedzīvotāju sūdzībām par termināļa darbības bīstamību.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (ministrija) izprot biedrības „Mežaparka attīstības biedrība” vēstulē paustās bažas attiecībā uz iespējamu apdraudējumu cilvēku veselībai un videi, ko varētu radīt SIA „Riga fertilizer terminal” darbība.

Tāpēc ministrija sekos procesa virzībai, īpašu vērību veltot pieņemto lēmumu atbilstībai normatīvo aktu regulējumam un turpmāko SIA „Riga fertilizer terminal” aktivitāšu atbilstībai piesārņojošas darbības atļaujas nosacījumiem, kā arī drošības pārskatā un civilās aizsardzības plānā paredzēto pasākumu īstenošanā.

 

Kristīne Barševska
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Tel.67026533

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 03.06.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/