Drukāt
28.06.2013
VARAM organizē informatīvo semināru par KPFI atklāta projektu konkursu „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai, 3.kārta”

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) aicina  komersantus, kultūras institūcijas, izglītības un ārstniecības iestādes uz atkārtotu informatīvo semināru par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta atklāta projektu konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai, 3.kārta” (turpmāk - konkurss), kura ietvaros projektu pieteikumi jāiesniedz līdz š.g. 22.augustam. Seminārs notiks š.g. 4.jūlijā plkst.13:00, VARAM lielajā zālē (Peldu iela 25, Rīga, 409.telpa).

Semināra laikā VARAM un Latvijas Vides investīciju fonda pārstāvji sniegs prezentācijas un atbildēs uz ieinteresēto personu jautājumiem par konkursa nolikuma pamatnosacījumiem, aprēķinu metodiku un projektu īstenošanas nosacījumiem.

Konkursa īstenošanas kārtību nosaka 2012.gada 14.augusta noteikumi Nr.559 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" nolikums" ar 2013.gada 13.maija grozījumiem Nr.250 "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumos Nr.559 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" nolikums"".

Konkursa mērķis ir siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, nodrošinot pāreju no tehnoloģijām, kurās izmanto fosilos energoresursus, uz tehnoloģijām, kurās izmanto atjaunojamos energoresursus, uzlabojot komersantu ražošanas tehnoloģiskās iekārtas vai nomainot tās ar jaunām ražošanas tehnoloģiskām iekārtām un uzlabojot ēku energoefektivitāti.

Konkursa trešās kārtas īstenošanai ir pieejams finansējums 13 607 602 latu apmērā, un pieejamo finansējumu sadala šādā kārtībā:

  • komersantiem - 50 % no attiecīgajā konkursa kārtā pieejamā finansējuma;
  • izglītības iestādēm un kultūras institūcijām - 25 % no attiecīgajā konkursa kārtā pieejamā finansējuma;
  • ārstniecības iestādēm, kuras sniedz valsts budžeta apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, - 25 % no attiecīgajā konkursa kārtā pieejamā finansējuma.

Konkursa ietvaros viena projekta īstenošanai pieejamais maksimālais finanšu instrumenta finansējums ir 600 000 latu, un visi projekti ir jāīsteno līdz 2014.gada 30.jūnijam.

Vadlīnijas projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanai ir ievietotas Vides investīciju fonda tīmekļa vietnē www.lvif.gov.lv un atbildīgās iestādes tīmekļa vietnē www.varam.gov.lv.

Pievienotie faili:
 
Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 28.01.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/