Drukāt
01.07.2013
Interesentus informēs par iespējām saņemt finansiālu atbalstu energoefektivitātes pasākumu īstenošanai

Ceturtdien, 2013.gada 4.jūlijā, plkst. 13:00 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (turpmāk – VARAM) Peldu ielā 25, Rīgā, 409.telpā notiks informatīvs seminārs Latvijā reģistrētiem komersantiem, kultūras institūcijām, izglītības un ārstniecības iestādēm par iespējām saņemt finansiālu atbalstu energoefektivitātes pasākumu īstenošanai.

Interesenti semināram varēs sekot līdzi arī tiešraidē VARAM mājaslapā www.varam.gov.lv.

Lai piedalītos seminārā un saņemtu izdales materiālus, aicinām līdz 2013.gada 3.jūlijam pieteikties, nosūtot informāciju (vārdu, uzvārdu, organizāciju, e-pastu un semināra nosaukumu) uz e-pastu:  razosana_kpfi@varam.gov.lv.

Seminārā VARAM un Latvijas Vides investīciju fonda pārstāvji informēs par konkursa nolikuma pamatnosacījumiem, aprēķinu metodiku un projektu īstenošanas nosacījumiem, un sniegs atbildes uz interesējošajiem jautājumiem.

Šādu finansiālu atbalstu uzņēmējiem sniedz Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (turpmāk – KPFI) finansēto projektu atklātais konkurss “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai, 3.kārta".

Lai pretendētu uz finansējumu KPFI konkursa trešajā kārtā, projektu iesniegumi jāiesniedz līdz 2013.gada 22.augustam (ieskaitot). Šajā konkursā pieejamais KPFI finansējums ir 13 607 602 LVL, kur viena projekta maksimālais finansējums ir 600 000 LVL. Visi projekti jāīsteno līdz 2014.gada 30.jūnijam.

Konkursa ietvaros paredzēts sniegt finansiālu atbalstu tiem, kuri iecerējuši veikt pāreju no fosilām energoresursu izmantojošām tehnoloģijām uz tādām, kurās izmanto atjaunojamos energoresursus, uzlabojot komersantu ražošanas tehnoloģiskās iekārtas vai nomainot tās ar jaunām ražošanas tehnoloģiskām iekārtām un uzlabojot ēku energoefektivitāti.

Ar konkursa nolikumu un vadlīnijām projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanai iespējams iepazīties VARAM mājaslapā http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/projekti/?doc=16776 un Latvijas Vides investīciju fonda mājaslapā www.lvif.gov.lv.


Linda Tilta
Sabiedrības informēšanas nodaļa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Tālr.: 67026582
E-pasts: prese@varam.gov.lv  
http://twitter.com/VARAM_Latvija 

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 28.01.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/