Drukāt
07.02.2006
Akreditētas trīs inspicēšanas institūcijas, kuras ir kompetentas veikt ikgadējo pārskatu par siltumnīcefekta gāzu emisiju pārbaudi
Valsts aģentūra „Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs” uz šo brīdi ir akreditējusi jau trīs inspicēšanas institūcijas (verificētāji), kuras ir kompetentas veikt ikgadējo pārskatu par siltumnīcefekta gāzu emisiju – AS „IBNA”, SIA „Det Norske Veritas Latvia” un SIA „Bureau Veritas Latvia”.
Saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, kas ievieš Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu Latvijā, inspicēšanas institūciju akreditēšana gada pārskatu verificēšanai ir viens no posmiem pilnvērtīgas Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas ieviešanai mūsu valstī.

Informācija par verificētājiem, kas akreditēti ikgadējo pārskatu par siltumnīcefekta gāzu emisiju pārbaudei, pieejama Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja
mājas lapā (meklēt inspicēšanas institūcijas, kas akreditētas reglamentētā sfērā „Pārskati par siltumnīcefekta gāzu emisiju”).

Plašāku informāciju var iegūt zvanot Klimata un atjaunojamo energoresursu departamenta Klimata politikas nodaļas vadītājai Lindai Lejai pa tālruni 7026512.

 
Ilze Brakmane

Vides ministrijas
Komunikācijas nodaļas vadītāja
Tālr.: 7026418 / 9414078
E-pasts: prese@vidm.gov.lv

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 03.06.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/