Drukāt
14.12.2013
Parakstīts pirmais Norvēģijas finanšu instrumenta programmas projekta līgums

2013.gada 14.decembrī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) kā Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” apsaimniekotājs noslēdza līgumu ar Latvijas Pašvaldību savienību (turpmāk – LPS) par iepriekš noteiktā projekta „Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” (turpmāk – projekts) īstenošanu.

Projekta līgumu parakstīja Programmas apsaimniekotāja atbildīgās amatpersonas pilnvaru izpildītāja VARAM Investīciju politikas departamenta direktore Irina Ivaščenko un LPS priekšsēdis Andris Jaunsleinis.

Projekts tiks īstenots sadarbībā ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru un Norvēģijas Vietējo un reģionālo varu asociāciju.

Par projektam pieejamo finansējumu 2,1 miljona euro apmērā projekta ietvaros tiks stiprināta institucionālā kapacitāte un cilvēkresursu attīstība valsts, vietējā un reģionālā līmenī, izveidojot datubāzi vietējo pašvaldību veiktspējas analizēšanai, novērtēšanai un uzlabošanai, tādējādi uzlabojot pašvaldību sniegto pakalpojumu kvalitāti.

Projekts tiks ieviests līdz 2016.gada 30.aprīlim.

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 10.07.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/