Drukāt
07.02.2006
Akceptē grozījumus elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanas noteikumos
Šodien, 7.februārī, Ministru Kabineta sēdē tika akceptēts MK noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 9. novembra noteikumos Nr. 923 „Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanas noteikumi””.
Vides ministrijas sagatavotais MK noteikumu projekts nosaka, ka elektrisko un elektronisko iekārtu ražotāji vai elektrisko un elektronisko iekārtu apsaimniekošanas organizācijas, ja tām ar ražotāju ir noslēgts attiecīgs līgums, četras reizes kalendārā gadā iesniedz ziņojumus par Latvijas tirgū novietoto elektrisko un elektronisko iekārtu veidiem un daudzumiem, par dalīti savākto elektrisko un elektronisko iekārtu svaru vai skaitu.

Tāpat šajā ziņojumā tiek iekļauta informācija par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu svaru, kas apstrādāts Latvijā vai izvest pārstrādei ārpus Latvijas, kā arī par atkāroti izmantoto, pārstrādāto un reģenerēto elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu svaru vai skaitu.

Izstrādātajā noteikumu projektā ir iekļautas arī augstāk minēto ziņojumu formas.

Šis MK noteikumu projekts pārņem Eiropas Komisijas 2005.gada 3.maija lēmuma 2005/369/EK, ar kuru nosaka Dalībvalstu atbilstības monitoringa noteikumus un nosaka datu formātus atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2002/96/EK par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem.

 
Ilze Brakmane

Vides ministrijas
Komunikācijas nodaļas vadītāja
Tālr.: 7026418 / 9414078
E-pasts: prese@vidm.gov.lv

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 01.06.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/