Drukāt
06.02.2014
VARAM aicina apmeklēt informatīvo semināru par iespējām saņemt finansiālu atbalstu ēku un tehnoloģiju energoefektivitātes uzlabošanai

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) aicina Latvijā reģistrētus komersantus un kultūras, ārstniecības un izglītības iestāžu pārstāvjus uz informatīvo semināru par iespējām saņemt finansiālu atbalstu ēku un tehnoloģiju energoefektivitātes uzlabošanai, kas notiks š.g. 10.februārī plkst. 10:00 VARAM lielajā zālē (Peldu iela 25, Rīga, 409.telpa).

Semināra video ieraksts būs pieejams VARAM mājaslapā www.varam.gov.lv.

Finansiālais atbalsts ēku un tehnoloģiju energoefektivitātes uzlabošanai pieejams Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta atklāta projektu konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai, 4.kārta” (turpmāk - konkurss) ietvaros.

Seminārā VARAM un Latvijas Vides investīciju fonda pārstāvji informēs par konkursa nolikuma pamatnosacījumiem, aprēķinu metodiku un projektu īstenošanas nosacījumiem, un sniegs atbildes uz interesējošajiem jautājumiem.

Projekta iesniegumi konkursam jāiesniedz līdz 2014.gada 28.februārim (ieskaitot).

Konkursa ietvaros viena projekta īstenošanai pieejamais maksimālais finanšu instrumenta finansējums ir 853 723,09 eiro, un visi projekti ir jāīsteno līdz 2015.gada 31.janvārim. Projekta iesniedzējam ir tiesības iesniegt vairākus projekta iesniegumus, bet par vienu un to pašu ēku vai infrastruktūru var iesniegt tikai vienu projekta iesniegumu. Konkursa ceturtās kārtas īstenošanai ir pieejams finansējums vismaz 14 492 667,22 eiro apmērā.

Konkursa ietvaros paredzēts sniegt finansiālu atbalstu tiem, kuri iecerējuši veikt pāreju no fosilām energoresursu izmantojošām tehnoloģijām uz tādām, kurās izmanto atjaunojamos energoresursus, uzlabojot komersantu ražošanas tehnoloģiskās iekārtas vai nomainot tās ar jaunām ražošanas tehnoloģiskām iekārtām un uzlabojot ēku energoefektivitāti.

Pirms semināra aicinām iepazīties ar konkursa nolikumu, vadlīnijām projektu iesniedzējiem iesnieguma veidlapas aizpildīšanai un biežāk uzdotajiem jautājumiem iespējams iepazīties Vides investīciju fonda mājaslapā www.lvif.gov.lv 

Aicinām līdz 2014.gada 7.februārim pieteikties dalībai seminārā, nosūtot informāciju (vārdu, uzvārdu, organizāciju, e-pastu un semināra nosaukumu) uz e-pastu:  razosana_kpfi@varam.gov.lv

 

Darba kārtība aplūkojama šeit. 

 

Sabiedrisko attiecību nodaļa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Tālr.: 67026582
E-pasts: prese@varam.gov.lv  
http://twitter.com/VARAM_Latvija 

 

 

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 25.01.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/