Drukāt

  • KPFI projektu ieviešanas un uzraudzības jautājumos lūdzam vērsties SIA „Vides investīciju fonds”  
  • KPFI konkursu projektu vērtēšanas un nosacījumu piemērošanas jautājumos lūdzam vērsties pie Investīciju politikas departamenta Investīciju programmu un finanšu instrumentu atbalsta nodaļas vecākā eksperta Viestura Frišfelda t. 66016704  viesturs.frisfelds@varam.gov.lv
  • Citos KPFI projektu konkursu jautājumos lūdzam vērsties šeit
Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 01.06.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/kontakti/