Drukāt
Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāts konkurss "Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā - atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai"

Informācija!

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (turpmāk - KPFI) finansēto projektu atklātais konkurss "Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā - atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai", kura ietvaros tika atbalstīta elektromobiļu un to uzlādes staciju iegādi, ir noslēdzies un jaunas projektu uzsaukuma kārtas šī KPFI konkursa ietvaros vairs netiks organizētas. Konkursa ietvaros projekta iesniegumus varēja iesniegt līdz 2014.gada 8.aprīlim un projektu īstenošanas termiņš bija 2014.gada 31.decembris.
Saistībā ar atbalstu elektromobiļu un to uzlādes staciju iegādēm Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija aicina sekot līdzi informācijai Satiksmes ministrijas tīmekļa vietnē http://www.sam.gov.lv , jo iespējams Satiksmes ministrijas pārraudzībā esošajās Eiropas savienības fondu aktivitātēs tiks paredzēts atbalsts elektromobilitātes attīstības pasākumiem.


 
Noslēgusies Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (turpmāk – KPFI) projektu atklātā konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā - atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai" projektu iesniegumu vērtēšana.

Vērtēšanas rezultāti:
Atbildīgā iestāde ir apstiprinājusi 141 projekta iesniegumus par kopējo KPFI finansējumu 3 888 414.72 EUR, no tiem:
• 112 projektu iesniegumus par MK noteikumu Nr.78 7.1. un 7.2.apakšpunkta aktivitāti ar kopējo KPFI finansējumu 3 235 193.78 EUR;
• 29 projektu iesniegumus par MK noteikumu Nr.78 7.3.apakšpunkta aktivitāti ar kopējo KPFI finansējumu 653 220.94 EUR;
Apstiprināto projektu saraksts
apskatāms sadaļā „Konkursa rezultāti”
 
Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 11.07.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/projekti/