Drukāt
Jautājumi un atbildes
Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 07.07.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/projekti/klimata_parmainu_finansu_instrumenta_finanseto_projektu_atklats_konkurss__siltumnicefekta_gazu_emisijas_samazinasana_transporta_sektora___atbalsts_elektromobilu_un_to_uzlades_infrastrukturas_ieviesanai/