Drukāt
Koordinācijas departaments

Vārds, uzvārds

Amats

Kontaktinformācija

Māris Klismets

Departamenta direktors

67026496
maris.klismets@varam.gov.lv

 Starptautiskās sadarbības un Eiropas Savienības koordinācijas nodaļa

Evita Stanga

Nodaļas vadītājs

66016787

evita.stanga@varam.gov.lv

Santa Ķipēna

Nodaļas vadītāja vietnieks

67026452
santa.kipena@varam.gov.lv

Linda Tilta

Vecākais eksperts

 67026582
linda.tilta@varam.gov.lv

Laura Klimbe

Vecākais eksperts

67026421
laura.klimbe@varam.gov.lv

Linda Gaibišela

Vecākais eksperts

67026532
linda.gaibisela@varam.gov.lv

Stratēģijas un ilgtspējīgas attīstības  nodaļa

Valdis Puriņš

Nodaļas vadītājs 

67026434
valdis.purins@varam.gov.lv

Valda Smirnova

Vecākais eksperts

67026548
valda.smirnova@varam.gov.lv

Zanda Kristapsone

Vecākais konsultants

67026570
zanda.kristapsone@varam.gov.lv

Ilze Trušinska

Vecākais eksperts

67026447
ilze.trusinska@varam.gov.lv

Inese Pelša

Vecākais eksperts

67026457
inese.pelsa@varam.gov.lv

Zigmārs Legzdiņš

Vecākais eksperts

67026590
zigmars.legzdins@varam.gov.lv

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 06.06.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/kontakti/darb/KD/