Drukāt
Nacionālās sistēmas pilnveidošana siltumnīcefekta gāzu inventarizācijai un ziņošanai par politikām, pasākumiem un prognozēm

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada programmas “Nacionālā klimata politika” iepriekš noteiktais projekts „Nacionālās sistēmas pilnveidošana siltumnīcefekta gāzu inventarizācijai un ziņošanai par politikām, pasākumiem un prognozēm”

 

 


Projekta ietvaros izstrādāti 5 dažādi bukleti par klimata pārmaiņu ierobežošanu un pielāgošanos klimata pārmaiņām tēmām


Latvijas un Islandes eksperti dalās pieredzes apmaiņā par klimatu pārmaiņu ierobežošanu

Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas pārstāvji laika periodā no 2017. gada 8. līdz 10. martam devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Reikjavīku (Islande), kuras ietvaros dalījās pieredzē par klimata pārmaiņu politiku Latvijā un iepazinās ar nacionālās siltumnīcefekta gāzu inventarizācijas sistēmu un klimata pārmaiņu ierobežošanas politiku Islandē.

Pieredzes apmaiņas brauciena ietvaros notika  tikšanās ar pārstāvjiem no  Islandes Vides un dabas resursu ministrijas, Islandes vides aģentūras un Reikjavīkas pašvaldības, kuri dalījās pieredzē par  siltumnīcefekta gāzu (turpmāk – SEG) emisiju samazināšanas politiku valsts un pašvaldību līmenī, kā arī  SEG inventarizācijas sagatavošanas procesu Islandē. Tikšanās laikā tika iegūta vērtīga informācija par kvalitātes kontroles un kvalitātes nodrošināšanas procesu SEG inventarizācijas sagatavošanā.

Vizītes laikā VARAM pārstāvji apmeklēja arī kompānijas Iceland New Energy LTD. un Icelandic Center of Excellence for Sustainable Use and Conservation of the Ocean, kuru ietvaros tika sniegtas prezentācijas par alternatīvām iespējām emisiju samazināšanai transporta un zivsaimniecības nozarē. Viens no Islandes mērķiem  emisiju samazināšanas jomā ir elektromobiļu izmantošanas  īpatsvara palielināšana valstī.

Islande ir viena no līderiem atjaunojamo energoresursu izmantošanā, 2014 gadā tika izmantoti aptuveni 85% no atjaunojamiem energoresursiem, no kuriem 66% ir ģeotermālā enerģija. Tikšanās noslēgumā VARAM pārstāvji apmeklēja Ģeotermālo elektrostaciju (Hellisheiði), kura atrodās Islades DR un ir trešā lielākā ģeotermālā elektrostacija pasaulē. Ģeotermālajā stacijā tiek īstenots  pētniecības projekts “CarbFix”, kura ietvaros ir  izstrādāta droša, vienkārša un ekonomiski izdevīga metode un tehnoloģija pastāvīgai CO2 uzglabāšanai bazaltā (iezī).

Darba vizītes nodrošināta Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009. – 2014. gada programmas “Nacionālā klimata politika” ietvaros sadarbībā ar Islandes Vides Aģentūru.


Projekta ceturtā un pēdējā Vadības komitejas sēde

2017. gada 30. martā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (VARAM), Rīgā, norisinājās Projekta ceturtā un pēdējā Vadības komitejas sēde.

Sēdē piedalījās Projekta īstenotājs VARAM, Projekta partneri no Latvijas – Zemkopības ministrija un Valsts SIA “Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”, kā arī Projekta partneris no Norvēģijas - Norvēģijas Vides Aģentūra. VARAM informēja partnerus par Projekta rezultātiem, kā arī veiktajām publicitātes aktivitātēm. Projekta partneri no Latvijas detalizētāk informēja par savā pārziņā esošo aktivitāšu rezultātiem, savukārt Norvēģijas vides aģentūras pārstāvji iepazīstināja ar Norvēģijas ekspertu iesaisti Projekta aktivitātēs.


VARAM organizē 5 interaktīvu semināru ciklu par klimata pārmaiņām un oglekļa mazietilpīgu attīstību. Semināru rezultāti tiks ņemti vērā Latvijas oglekļa mazietilpīgas attīstības stratēģijas 2050.gadam izstrādē.

Semināros aicināti piedalīties pārstāvji no pašvaldībām, komersantiem, augstākās izglītības iestādēm, nevalstiskajām organizācijām u.tml. Semināros tiks sniegta vispusīga informācija par klimata pārmaiņām pasaulē un Latvijā, kā arī, protams, par oglekļa mazietilpīgu attīstību. Semināros plānotas diskusijas par potenciālajiem Latvijas oglekļa mazietilpīgas attīstības stratēģijā 2050.gadam iekļaujamajiem rīcības virzieniem, to ietvaros līdz 2050.gadam sasniedzamajiem rezultātiem:

1) enerģētika un energoefektivitāte;
2) zemes apsaimniekošana;
3) patēriņš;
4) transports;
5) pētniecība un inovācijas.
Papildus, semināru dalībniekiem tiks sniegta arī aktuālākā informācija par dažādu finanšu instrumentu ietvaros pieejamo finansējumu uz oglekļa mazietilpīgu attīstību vērstu pasākumu īstenošanai.

Semināru datumi un norises vietas:

2016. gada 30. novembris – Valmiera (Vidzemes augstskola)
2016. gada 2. decembris – Daugavpils (Daugavpils universitāte)
2016. gada 13.decembris – Jelgava (Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs)
2017. gada 6.janvāris – Kuldīga (RPIVA Kuldīgas filiāle)
2017. gada 10.janvāris –  Rīga (Latvijas Nacionālā bibliotēka)

Informācija par pieteikšanos dalībai semināros: elina.reihmane@varam.gov.lv ; tel. 67026476

Oglekļa mazietilpīga attīstība nozīmē pakāpenisku pāreju uz oglekļa mazietilpīgu ekonomiku – ekonomiku, kas rada minimālas siltumnīcefekta gāzu (SEG), sevišķi oglekļa dioksīda (CO2), emisijas. Pārdomāti īstenotai oglekļa mazietilpīgai attīstībai var būt ne vien pozitīva ietekme uz klimatu un vidi, bet arī uz ekonomiku un sociālo sfēru. Atgādinām, ka tieši oglekļa mazietilpīga attīstība ir ES klimata politikā, kā arī 2015.gada nogalē apstiprinātajā Parīzes nolīgumā izvēlētais valstu turpmākās attīstības modelis.
Semināri tiek rīkoti Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada programmas “Nacionālā klimata politika” iepriekš noteiktā projekta „Nacionālās sistēmas pilnveidošana siltumnīcefekta gāzu inventarizācijai un ziņošanai par politikām, pasākumiem un prognozēm” ietvaros.


Projekta ietvaros izsludināts publiskais iepirkums

2016. gada 2.novembrī tika izsludināts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas publiskais iepirkums “Klimata pārmaiņu samazināšanas politikas un pasākumu izvērtēšanas modeļa (programmatūras) sagatavošana, ex-post un ex-ante vadlīniju izstrāde un energobilances sadalīšana”.

Iepirkuma nolikums un tehniskās specifikācijas pieejamas šeit!

Iepirkums tiks veikts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada programmas “Nacionālā klimata politika” iepriekš noteiktā projekta „Nacionālās sistēmas pilnveidošana siltumnīcefekta gāzu inventarizācijai un ziņošanai par politikām, pasākumiem un prognozēm”  3.aktivitātes „Klimata pārmaiņu politikas pasākumu, tai skaitā emisiju prognožu, ex-ante (paredzamās) un ex-post (faktiskās) novērtēšanas kvalitātes uzlabošana” ietvaros.


Projekta ietvaros notikusi diskusija par Latvijas nākotni jaunajā klimata realitātē

Piektdien, 2016. gada 22.aprīlī, kontekstā ar Parīzes nolīguma parakstīšanu 2016. gada 22. aprīlī Ņujorkā, notika Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) organizēta publiskā diskusija par Latvijas nākotni jaunajā klimata realitātē. Pasākums tika organizēts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada programmas “Nacionālā klimata politika” projekta “Nacionālās sistēmas pilnveidošana siltumnīcefekta gāzu inventarizācijai un ziņošanai par politikām, pasākumiem un prognozēm” ietvaros, un to varēja vērot tiešraidē VARAM, ziņu portāla Delfi.lv un Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) mājas lapās. 
 

Tajā piedalījās augsta līmeņa Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (Organisation for Economic Co-operation and Development - OECD) amatpersona – Vides direktorāta Klimata, bioloģiskās daudzveidības un ūdens nodaļas vadītājs Simon Buckle, Igaunijas vides pētījumu centra pārstāvis Timo Uustal, kā arī vairāki Latvijā atzīti vides eksperti un citi profesionālajās aprindās pazīstami cilvēki. Diskusiju moderēja molekulārbiologs Dr. biol. Juris Šteinbergs un Vides izglītības fonda Ekoskolu Rīcības Dienu koordinators Edmunds Cepurītis. 
 

Diskusijas mērķis bija pievērst sabiedrības uzmanību Parīzes nolīguma nozīmībai un klimata pārmaiņu aktualitātei, kā arī pārrunāt, vai un kā Latvijai saistībā ar jauno klimata realitāti būtu jāmainās. Pasākumā tika sniegta informācija gan par klimata pārmaiņu liecībām un turpmāko attīstību pasaulē un Latvijā, gan arī par oglekļa mazietilpīgo attīstību.
 

Foto: Diskutē D. Indriksone (Baltijas vides forums) un Zuarguss (Latvijas Intelektuālās Attīstības fonds)

Diskusijā piedalījās – LDDK ģenerāldirektore Līga Meņģelsone, Pasaules dabas fonda valdes priekšsēdētājs Latvijā Uģis Rotbergs, DNB bankas ekonomikas eksperts Pēteris Strautiņš, Latvijas Intelektuālās Attīstības fonda vadītājs Zuarguss, Nevalstiskās organizācijas “Zemes draugi” padomes loceklis Jānis Ulme, žurnāla ‘’Vides vēstis’’ galvenā redaktore Anitra Tooma, biedrības “Zaļā Brīvība” vadītājs Jānis Brizga, Baltijas vides foruma valdes locekle Daina Indriksone, kā arī VARAM Klimata pārmaiņu departamenta direktore Ilze Prūse.
 

Fotogrāfiju autors: Ieva Bruņeniece

Pasākumu iespējams skatīt ierakstā VARAM tīmekļa vietnē!

Pasākuma dienas kārtība pieejama šeit!

Pasākumā sniegtās prezentācijas pieejamas šeit!Projekta ietvaros izsludināts publiskais iepirkums

2016. gada 2.maijā tika izsludināts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas publiskais iepirkums “Novērtējums par sadzīves, bīstamo un ražošanas atkritumu sastāvu atkritumu apsaimniekošanas reģionos, atsevišķu atkritumu veidu apsaimniekošanu un atkritumu poligonos apglabājamo atkritumu daudzuma samazināšanas iespējām”.

Iepirkuma nolikums un tehniskās specifikācijas pieejamas šeit! 

Novērtējums tiks veikts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada programmas “Nacionālā klimata politika” iepriekš noteiktā projekta „Nacionālās sistēmas pilnveidošana siltumnīcefekta gāzu inventarizācijai un ziņošanai par politikām, pasākumiem un prognozēm” aktivitātes ‘’3.1.3. Pētījumi emisiju samazināšanas politikas nodrošināšanai  no atkritumu apsaimniekošanas nozares’’ ietvaros.


Norisinājies pieredzes apmaiņas pasākums par klimata pārmaiņu politikas izvērtēšanu

Rīgā, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) telpās 2016. gada 1.aprīlī Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada programmas “Nacionālā klimata politika” iepriekš noteiktā projekta „Nacionālās sistēmas pilnveidošana siltumnīcefekta gāzu inventarizācijai un ziņošanai par politikām, pasākumiem un prognozēm” 3. aktivitātes ietvaros norisinājās pieredzes apmaiņas pasākums par klimata pārmaiņu politikas izvērtēšanu, kurā piedalījās Projekta īstenotājs VARAM, Projekta partneri - Zemkopības ministrija, Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Norvēģijas vides aģentūra (NEA), kā arī iesaistītie eksperti no Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Latvijas Valsts mežzinātnes institūta “Silava”, Fizikālās enerģētikas institūta (FEI), kā arī uzaicinātā eksperte no Norvēģijas ‘’Thema Consulting Group’’.

Seminārā tika apskatīti trīs galvenie jautājumi – 1. Pašreizējā prakse klimata politikas novērtēšanā Latvijā un Norvēģijā, 2. Oglekļa mazietilpīga stratēģija nākotnes klimata politikai – ekspertu pieredze, 3. Turpmākas sadarbības iespējas klimata politikas attīstībā un novērtēšanā.

Diskusijās ar Norvēģijas kolēģiem Latvijas eksperti guva noderīgu informāciju par sektorālo politiku ietekmi uz klimata politikas plānošanas un novērtēšanas aspektiem. Norvēģijas eksperti atzīmēja, ka politikas plānošanā jāņem vērā arī iespējamība, ka emisiju samazināšana vienā sektorā/darbībā var nozīmēt to palielināšanu ar kādu citu darbību. Norādīja, ka nepieciešams izstrādāt kopīgus principus pasākumu novērtēšanai, lai būtu iespējams tos korekti novērtēt un salīdzināt ieguvumu un izmaksu ziņā. Norvēģijas pieredze liecina, ka top-down pieeja varētu būt piemērotāka klimata politikas pasākumu novērtēšanai un ieviešana, jo tādējādi iespējams labāk ņemt vērā tirgus situāciju un mainību. Top-down pieeja metode ir piemērota vispārēju mērķu uzstādīšanai un rīcībpolitikas pasākumu ieviešanai, kā piemēram nodokļu politikas pārskatīšanai. Savukārt īstenojot sektorālu klimata politikas pasākumu novērtēšanu bottom-up pieejas veidā, pastāv risks, ka nav skaidri nodalīta atbildība par kopējo politikas virzību – ar līdzīgu problēmu, īstenojot šādu pieeju, ir sastapušās Norvēģijas atbildīgās institūcijas. Kopumā top-down pieeja tiek atzīta par fleksiblāku un robustāku, ļaujot lielāku kontroli pār pasākumiem no valsts pārvaldes puses.
 

Foto: B.Tennbakk (Thema Consulting Group) iepazīstina ar Norvēģijas pieredzi sektorālo politiku ietekmes izvērtēšanā uz klimata politikas aspektiem

Savukārt ņemot vērā drīzumā plānoto Oglekļa mazietilpīgas stratēģijas izstrādi Latvijā, Norvēģijas Oglekļa mazietilpīgas stratēģijas izstrādē iesaistītais NEA eksperts Are Lindegaard sniedza īpaši vērtīgus padomus saistībā ar iespējamiem apgrūtinājumiem stratēģijas sagatavošanā. Eksperts norādīja, ka viens no pamatprincipiem stratēģijas izveidē ir pārdomāta un analītiska pieeja, izmantojot izmaksu-ieguvumu robežizmaksu līkni. A. Lindegaard arī norādīja, ka īstenojot pasākumus, lai samazinātu siltumnīcefekta gāzu emisijas ir svarīgi ņemt vērā pārnešanas efektu (rebound effect). Pārnešanas efekts rodas, kad vienā sektorā samazinot emisijas, tās pieaug citā.

Noslēgumā dalībnieki tika iepazīstināti ar jaunu sadarbības iespēju nākotnē – VARAM īstenoto Grantu shēmas „Sākuma kapitāla instruments” projektu S91 BENGGI – „Baltijas ekspertu tīkls siltumnīcefekta gāzu (SEG) inventarizāciju, prognožu un politiku un pasākumu ziņošanas uzlabošanai”. Semināra dalībnieki diskusijās norādīja uz vairākiem aktuāliem jautājumiem, kuru risināšanā varētu būt noderīga starpvalstu sadarbības turpināšana, tostarp, piemēram, lauksaimniecības pasākumu attīstība, kā arī pasākumu emisiju samazināšanas potenciāla kvantificēšana.


Foto: G. Klāvs (FEI) informē arī par Latvijas pieredzi klimata politikas pasākumu novērtēšanā

Pasākuma dienas kārtība pieejama šeit!

Pasākumā sniegtās prezentācijas pieejamas šeit!


Parīzes klimata konferences (COP21) ietvaros norisinājies Projekta pasākums

Parīzes Klimata pārmaiņu konferences (30.11.2015 – 12.12.2015) ietvaros Latvijas pārstāvji organizēja un piedalījās Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada programmas “Nacionālā klimata politika” iepriekš noteiktā projekta „Nacionālās sistēmas pilnveidošana siltumnīcefekta gāzu inventarizācijai un ziņošanai par politikām, pasākumiem un prognozēm” aktivitātē – papildus pasākumā (side-event), kura galvenā tēma bija siltumnīcefekta gāzu inventarizācijas sistēmas nozīme klimata politikas plānošanā (‘’GHG inventory systems – basis for policy planning’’).

Pasākumā ar prezentācijām uzstājās Latvijas (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija), Norvēģijas (Projekta partneri - Norvēģijas Vides aģentūra (NEA)), Igaunijas (Igaunijas Vides ministrijas) un Lietuvas (Lietuvas Vides ministrijas) pārstāvji, un tas bija atvērts visiem Klimata pārmaiņu konferences apmeklētājiem. Pasākuma dalībnieki informēja klausītājus par nacionālās inventarizācijas sistēmas nozīmi un tās darbības piemēriem (Igaunija), par inventarizāciju kā pamatu klimata politikas veidošanai (Latvija), par inventarizāciju kā avotu klimata pārmaiņu samazināšanas īstenošanas izvērtēšanai (Lietuva), kā arī par inventarizācijas nozīmi klimata pārmaiņu samazināšanas politikas plānošanā (Norvēģija). Pasākuma mērķauditorija bija pārsvarā attīstības valstu pārstāvji, kuriem pirms Parīzes nolīguma pieņemšanas nebija juridiski saistoša pienākuma uzturēt savu inventarizācijas sistēmu. Tā kā ar Parīzes nolīgumā noteikts, ka inventarizācijas sistēma ir jāuztur visās valstīs – (nacionālais inventarizācijas ziņojums ANO Vispārējās Konvencijas par klimata pārmaiņām sekretariātam ik gadu būs jāiesniedz arī attīstības valstīm) – šis Projekta ietvaros rīkotais pasākums veicināja izpratni par nacionālās inventarizācijas sistēmas funkcionēšanas principiem un tās nozīmi klimata politikas plānošanā.

Pasākuma dienas kārtība pieejama šeit: [pdf]
Prezentācijas no pasākuma pieejamas šeit (angļu valodā): [pdf]
Parīzes nolīguma teksts pieejams šeit (angļu valodā): [pdf]


 

Prezentāciju sniedz I.Prūse – VARAM Klimata pārmaiņu departamenta direktore

Prezentāciju sniedz A.Rosland – NEA Klimata departamenta direktors


Zināšanu apmaiņas pasākums par modeļu sistēmu un vadlīnijām politikas ieviešanai


2015. gada 9.-10. novembrī Oslo, Norvēģijā, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada programmas “Nacionālā klimata politika” iepriekš noteiktā projekta „Nacionālās sistēmas pilnveidošana siltumnīcefekta gāzu inventarizācijai un ziņošanai par politikām, pasākumiem un prognozēm” 3. aktivitātes ietvaros norisinājās zināšanu apmaiņas pasākums par modeļu sistēmu un vadlīnijām politikas ieviešanai.

Pasākumā pirmajā dienā piedalījās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM), Zemkopības ministrijas, Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra, Fizikālās enerģētikas institūta, Latvijas lauksaimniecības universitātes, Latvijas Valsts mežzinātnes institūta “Silava” kā arī Norvēģijas vides aģentūras (turpmāk – NEA) eksperti. Galvenie apspriestie jautājumi bija nacionālās ziņošanas sistēmas par politikām, pasākumiem un siltumnīcefekta gāzu (turpmāk – SEG) emisiju prognozēm salīdzinājums Latvijas un Norvēģijas kontekstā, klimata politikas veidošanas un attīstības tendences abās partnervalstīs, kā arī Norvēģijas piemērs klimata politikas un pasākumu izvērtēšanā, iepazīstoties ar ‘’Klimatall’’ modelēšanas sistēmu.

Semināra otrajā dienā ar savu pieredzi SEG emisiju prognožu sagatavošanas jomā dalījās arī eksperti no Lietuvas Vides ministrijas un Lietuvas vides aizsardzības aģentūras.

Pasākumā tika gūta vērtīga partnervalstu pieredze saistībā ar klimata politikas un pasākumu novērtēšanu sektorālā griezumā, kā arī noritēja noderīga viedokļu apmaiņa par otrā divgadu ziņojuma (Second biennial report) sagatavošanu ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām ziņošanas ietvaros.

Foto: Semināra pirmās dienas dalībnieki (Norvēģija, Latvija) VARAM pārstāves K.Zommeres-Rotčenkovas prezentācijas laikā

Foto: Semināra otrās dienas dalībnieki no Norvēģijas, Latvijas un Lietuvas (NEA pārstāves B.Hoem prezentācijas laikā)
Šis zināšanu apmaiņas pasākums bija pēdējais iepriekš noteiktā projekta ietvaros Norvēģijā notiekošais pasākums. Projekta ietvaros plānots organizēt vēl vienu zināšanu apmaiņas pasākumu ekspertiem, kas iesaistīti klimata pārmaiņu nacionālās politikas, pasākumu un prognožu izstrādē, kas norisināsies Rīgā 2016. gada pirmajā pusē.

Semināra dienas kārtība  pieejama šeit: [agenda 1][agenda 2]

Semināra prezentācijas pieejamas šeit: [pdf]


Konsultācijas par klimata pārmaiņu samazināšanas politiku Latvijā

2015. gada 6. novembrī Latvijas Universitātes Akadēmiskajā centrā ‘’Torņkalns’’ Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada programmas “Nacionālā klimata politika” iepriekš noteiktā projekta „Nacionālās sistēmas pilnveidošana siltumnīcefekta gāzu inventarizācijai un ziņošanai par politikām, pasākumiem un prognozēm” 3. aktivitātes ietvaros tika organizētas Konsultācijas par Klimata pārmaiņu samazināšanas politiku Latvijā. Pasākumā piedalījās vairāk nekā 100 dalībnieku gan no valsts institūcijām, gan nevalstiskajām organizācijām.

 
Foto: Pasākumu atklāja Valsts sekretāra vietniece vides aizsardzības jautājumos Alda Ozola.

Galvenais uzsvars pasākumā tika likts uz darbu paralēlās grupās – enerģētika (bez transporta), rūpnieciskie procesi un produktu lietošana, transports, lauksaimniecība, atkritumu apsaimniekošana un zemes izmantošana, zemes izmantošanas maiņa un mežsaimniecība (ZIZIMM). Pēc diskusiju noslēguma tika prezentētas katras grupas galvenās atziņas. Kopumā klātesošie atzina, ka ir svarīgi runāt par šo jautājumu un laicīgi sāk domāt par nākotnes mērķiem. Tika identificēti arī vairāki pasākumi klimata pārmaiņu samazināšanai katrā nozarē, tomēr vairākkārt tika uzsvērts, ka galvenais izaicinājums ir realizēt tādus pasākumus, kas ir izmaksu efektīvi un netraucē tautsaimniecības attīstībai.
 

Foto: Klimata pārmaiņu departamenta direktore Ilze Prūse iepazīstina ar pašreizējo klimata politikas situāciju Latvijā.

 
Foto: Norit diskusijas ZIZIMM darba grupā.

Semināra dienas kārtība  pieejama šeit: [agenda]

Tematisko darba grupu prezentācijas pieejamas šeit: [pdf]


Seminārs par purvu apsaimniekošanu kontekstā ar SEG emisiju inventarizāciju – Norvēģijas piemērs

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta programmas “Nacionālā klimata politika” Divpusējās sadarbības fonda (DSF) ietvaros 2015. gada 3. un 4. novembrī norisinājās ‘’Seminārs par purvu apsaimniekošanu kontekstā ar SEG emisiju inventarizāciju – Norvēģijas piemērs’’ (Seminar about peatland management in the context of GHG emission inventory – Norway case). Semināra piedalījās dalībnieki no dažādām Latvijas institūcijām (ministrijām, nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem), kā arī ar Norvēģijas pieredzi dalījās divas ekspertes (Hanna Silvennoinen un Gunnhild Sogaard) no Norvēģijas Bioekonomisko pētījumu institūta (NIBIO - Norwegian Institute of Bioeconomy Research). Pasākuma ietvaros noritēja plašas diskusijas par purvu apsaimniekošanas, kūdras izmantošanas, purvu rekultivācijas un ar šīm tēmām saistīto Siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju aspektiem Norvēģijā un Latvijā. Seminārā tika diskutēts gan par situāciju saistībā ar nozares normatīvajiem aktiem, gan par zinātnisko pētījumu rezultātiem (t.sk. datiem par SEG emisijām), gan par nozares aktuālākajām problēmām un to iespējamiem risinājumiem. 
 

Foto: Helēna Rimša (VARAM) atklāj semināra pirmo dienu.

Semināra pirmajā dienā, kas norisinājās Rīgā, Zemkopības ministrijas (ZM) telpās, dalībniekiem bija iespēja noklausīties un diskutēt par prezentācijās sniegto informāciju, ko sniedza NIBIO ekspertes, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, ZM, VAS Latvijas Valsts meži, Latvijas Universitātes, LVMI Silava un Latvijas Kūdras ražotāju asociācijas pārstāvji. 
 

Foto: Daiga Zute (ZM) iepazīstina ar pašreizējo Latvijas situāciju.
 

Foto: Gunnhild Søgaard (NIBIO) prezentē Norvēģijas pieredzi SEG inventarizācijas sagatavošanā saistībā ar konkrēto sektoru.
 

Foto: Hanna Silvennoinen (NIBIO) iepazīstina ar nozares normatīvo regulējumu Norvēģijā.

Semināra otrajā dienā dalībnieki devās apskatīt SIA ‘’Laflora’’ apsaimniekotos purvus un kūdras ražotni Jelgavas novadā, kā arī piedalījās neformālās diskusijās, kuru gaitā tika saņemti novērojumi un rekomendācijas no norvēģu ekspertēm. 
 

Foto: SIA “Laflora” ražotnes apskate Jelgavas novadā.

Ņemot vērā seminārā pārstāvēto plašo interešu loku, diskusiju rezultātā tika identificēti vairāki secinājumi par purvu un kūdras apsaimniekošanas nozari Latvijā un pasaulē:
• Purvu atjaunošana ir aktuāls jautājums visās valstīm, kurās purvi ir sastopami.
• Būtu nepieciešams izveidot sadarbības tīklu Ziemeļu un Baltijas valstīm, lai dalītos ar pieredzi, īpaši fokusējoties uz organiskajām augsnēm un ar tām saistītajiem SEG emisiju faktoriem.
• Ogulāju audzēšana (piem., melleņu, dzērveņu) ir viens no purvu rekultivēšanas variantiem.
• Pēc Norvēģijas ekspertu secinātā, no CO2 piesaistes aspekta efektīvākais purvu rekultivācijas veids ir apmežošana.
• Kūdrai kā enerģētikas resursam ir gan ‘’par’’, gan ‘’pret’’ argumenti. Par šo jautājumu nepieciešama tālāka diskusija un potenciālo ieguvumu/ problēmu analīze.
• Problemātiska ir zemes dzīļu resursu pārraudzības sadrumstalotība, atrodoties vairāku institūciju pārziņā. Iespējams, būtu nepieciešams noteikt vienu ‘’jumta’’ ministriju/organizāciju ar skaidru purvu apsaimniekošanas stratēģiju.

 

Foto: Semināra otrās dienas dalībnieki Drabiņu purvā, SIA ‘’Laflora’’ kūdras ieguves vietā

VARAM izsaka pateicību projekta partnerim ZM, kā arī SIA ‘’Laflora’’ par atbalstu semināra tapšanā un norisē.

Pasākums tika finansēts no Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta Divpusējās sadarbības fonda līdzekļiem.

Semināra darba kārtība pieejama šeit: [darba kārtība]

Seminārā sniegtās prezentācijas pieejamas šeit: [prezentācijas]Seminārs par siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju aktīvo datu un emisiju faktoru precizitātes novērtēšanu

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „Nacionālā klimata politika” iepriekš noteiktā projekta „Nacionālās sistēmas pilnveidošana siltumnīcefekta gāzu inventarizācijai un ziņošanai par politikām, pasākumiem un prognozēm” (turpmāk – Projekts) 2. aktivitātes (inventarizācijas sagatavošanā iesaistīto ekspertu kapacitātes paaugstināšana) ietvaros 2015. gada 28.-29. oktobrī Oslo norisinājās seminārs par SEG emisiju aktīvo datu un emisiju faktoru precizitātes novērtēšanu.

Seminārā piedalījās ikgadējās Latvijas siltumnīcefektu gāzu (SEG) inventarizācijas sagatavošanā iesaistītie eksperti no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM), Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC), Latvijas Valsts mežzinātnes institūta “Silava (LVMI Silava), Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) un Fizikālās enerģētikas institūta (FEI), kā arī eksperti no Lietuvas un Norvēģijas.

Semināra laikā tika apspriestas metodes datu precizitātes novērtējumam Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes (IPCC) izstrādātajās vadlīnijās, kā arī prezentēta valstu pieredze SEG emisiju aktīvo datu un emisiju faktoru precizitātes novērtēšanā. Eksperti semināra laikā guva un dalījās pieredzē par datu precizitātes novērtējumu atsevišķos SEG inventarizācijas sektoros un kategorijās, kā arī guva vērtīgu pieredzi no ārzemju kolēģiem par datu precizitātes nozīmību emisiju pamatavotu noteikšanā.

Semināra dienas kārtība pieejama šeit!

Seminārā Latvijas ekspertu sniegtās prezentācijas pieejamas šeit!


Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „Nacionālā klimata politika” iepriekš noteiktā projekta „Nacionālās sistēmas pilnveidošana siltumnīcefekta gāzu inventarizācijai un ziņošanai par politikām, pasākumiem un prognozēm” (turpmāk – Projekts) 2. aktivitātes ietvaros 2015. gada 18.-19. maijā un 21.-22. maijā Rīgā norisinājās inventarizācijas sagatavošanā iesaistīto ekspertu kapacitātes paaugstināšana.

Eksperti piedalījās divos apmācības semināros par SEG inventarizācijas uzlabošanu zemes izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas un mežsaimniecības, kā arī rūpniecisko procesu, ieskaitot F-gāzu novērtējumu sektoros.

Pie zemes izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas un mežsaimniecības sektora SEG inventarizācijas kvalitātes kontroles un kvalitātes nodrošināšanas detalizētas analīzes strādāja LVMI „Silava”, Norvēģijas eksperti, ZM un VARAM pārstāvji. Norvēģijas eksperts pirms semināra iepazinās ar Latvijas SEG inventarizācijas Zemes izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas un mežsaimniecības sektoru. Seminārā tika detalizēti analizēti gan izmantotie darbību dati, gan emisiju piesaistes novērtējums, kā arī pielietotās kvalitātes kontroles un kvalitātes nodrošināšanas procedūras. Attiecīgi semināra laikā Norvēģijas ekspertu sniegtās rekomendācijas tiks iestrādātas inventarizācijā, tādējādi uzlabojot tās kvalitāti.

Semināra dienaskārtība pieejama šeit! 

Pie rūpniecisko procesu, ieskaitot F-gāzu novērtējuma kvalitātes kontroles un kvalitātes nodrošināšanas analīzes strādāja LVĢMC, Norvēģijas eksperti un VARAM pārstāvji. Norvēģijas eksperts pirms semināra iepazinās ar Latvijas SEG inventarizācijas rūpniecisko procesu sektoru. Seminārā tika detalizēti analizēti gan izmantotie darbību dati, gan emisiju novērtējums, kā arī pielietotās kvalitātes kontroles un kvalitātes nodrošināšanas procedūras. Attiecīgi semināra laikā Norvēģijas ekspertu sniegtās rekomendācijas tiks izmantotas, sagatavojot nākamās SEG inventarizācijas.

Semināra dienaskārtība pieejama šeit!

Semināru prezentācijas pieejamas šeit!

Drīzumā paredzēta arī Projekta Vidus konferences norise Rīgā.


Projekta otrā Vadības komitejas sēde

2015. gada 17. februārī Oslo (Norvēģijā) norisinājās projekta otrā Vadības komitejas sēde, kuras laikā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija kā projekta īstenotājs kopā ar projekta partneriem – Norvēģijas Vides Aģentūru, Valsts SIA “Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centru” un Zemkopības ministriju pārrunāja projekta ieviešanas progresu. Sēdes darba kārtībā bija jautājumi par aktivitāšu turpmāko īstenošanas gaitu, potenciālo norvēģu partneru iesaisti un devumu projekta aktivitāšu ieviešanā, kā arī tika pārrunāti 2015. gadā plānotie pieredzes apmaiņas semināri un publicitātes pasākumi.
Lai iepazīstinātu plašāku sabiedrību ar projekta „Nacionālās sistēmas pilnveidošana siltumnīcefekta gāzu inventarizācijai un ziņošanai par politikām, pasākumiem un prognozēm” mērķi, aktivitātēm un sagaidāmajiem rezultātiem, 2014. gada 26. novembrī norisinājās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas organizēta Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada programmas “Nacionālā klimata politika” projekta atklāšanas konference. Konferences programma pieejama šeit.

Konferences ietvaros tika diskutēts par aktuālajiem Latvijas klimata politikas jautājumiem, turpmāko klimata politikas veidošanas attīstību un tās pilnveidošanas iespējām, kā arī par projektā jau paveikto un turpmāk plānoto.

Pasākumā piedalījās vietējie un ārvalstu projekta partneri, eksperti, zinātnieki un citas valsts pārvaldes institūcijas, kuru darbs tieši vai netieši saistīts ar siltumnīcefekta gāzu inventarizācijas sagatavošanu, klimata pārmaiņu politiku un prognozēm. Dalībnieku vidū bija arī nevalstiskās organizācijas, mediju pārstāvji un citi interesenti.

Konference tika finansēta no programmas “Nacionālā klimata politika” projekta „Nacionālās sistēmas pilnveidošana siltumnīcefekta gāzu inventarizācijai un ziņošanai par politikām, pasākumiem un prognozēm” līdzekļiem.

Konferences video materiāli: 1. daļa
                                              2. daļa
                                              3. daļa
                                              4. daļa

Projekta konferences prezentācijas aplūkojamas šeit.


Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „Nacionālā klimata politika” iepriekš noteiktā projekta „Nacionālās sistēmas pilnveidošana siltumnīcefekta gāzu inventarizācijai un ziņošanai par politikām, pasākumiem un prognozēm” (turpmāk – Projekts) aktivitāšu ietvaros no 2014.gada 27.-30. oktobrim norisinājās inventarizācijas sagatavošanā iesaistīto ekspertu kapacitātes paaugstināšana. Eksperti piedalījās divos pieredzes apmaiņas semināros:

  • par nacionālo inventarizācijas sistēmu;
  • par lauksaimniecības un mežsaimniecības sektoriem.

Semināros, piedaloties Norvēģijas ekspertiem, tika diskutēts par SEG emisiju nacionālajām inventarizācijas sistēmām, SEG emisiju aprēķināšanu lauksaimniecības un mežsaimniecības sektoros un augšņu karšu digitalizēšanas metodiku.

Pasākumu rīkoja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar Norvēģijas Vides Aģentūru.

Svarīgākās apspriestās tēmas:

- EEA grantu programmas SEG inventarizācijas uzlabošanai Norvēģijā un Latvijā.
- Norvēģijas un Latvijas nacionālā inventarizācijas sistēma.
- Datu ieguves, apkopošanas un analizēšanas process SEG inventarizācijas procesā, informācijas arhivēšana.
- Kvalitātes kontrole/ kvalitātes nodrošināšana.
- Norvēģijas pieeja 2006. g. IPCC vadlīniju ieviešanā.
- SEG emisiju aprēķināšanai izmantotām metodēm atsevišķos sektoros – rūpniecības, lauksaimniecības, LULUCF, Enerģijas un transporta un atkritumu apsaimniekošanas sektoros.
- SEG emisiju prognožu aprēķināšanas sistēmu, institūciju sadarbību un izmantotām metodēm, SEG emisiju samazināšanas pasākumu ietekmes novērtēšanas izveidoto modeli.
- Digitālās augsnes un LIZ datubāzes Norvēģijā un Latvijā, izveides vēsture, metodika, izmantošanas iespējas.

Pieredzes apmaiņas pasākumā piedalījās pārstāvji no institūcijām:
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Zemkopības ministrija, VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs", Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava", Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Latvijas Universitāte, Fizikālās enerģētikas institūts, Norvēģijas vides aģentūra, Norvēģijas Statistika, Norvēģijas Meža un Ainavu Institūts, Norvēģijas Finanšu Ministrija, Norvēģijas Dzīvības zinātņu universitāte (Norwegian University of Life Sciences), Bioforsk, Norvēģijas Lauksaimniecības ekonomikas pētniecības institūts.

Pasākuma dienaskārtība pieejama šeit.


2014. gada 28. jūlijā notika projekta pirmā Vadības komitejas sēde, kurā tikās projekta īstenotāja VARAM un projekta partneru pārstāvji.
Sēdes darba kārtībā bija jautājumi par projekta aktivitāšu īstenošanu, publicitātes pasākumiem un turpmāko sadarbību.
Vadības komitejas sēdes prezentāciju skatīt šeit.


Projektu īsteno Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar projekta partneriem – Norvēģijas Vides aģentūru, Valsts SIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” un Zemkopības ministriju.

Projekta paredzētais budžets attiecīgi pēc programmas līgumā noteiktā ir 1 981 871 EUR.

Projekts tiek īstenots laikā no 2014. gada 1. aprīļa līdz 2016. gada 30. aprīlim.

Projekta galvenais mērķis ir stiprināt Latvijas institucionālo kapacitāti, uzlabojot nacionālo siltumnīcefekta gāzu emisiju inventarizācijas sistēmu, lai sagatavotu, analizētu un ziņotu augstas kvalitātes informāciju un nodrošinātu turpmāku siltumnīcefekta gāzu emisiju, politikas, pasākumu un prognožu uzlabojumus, lai izpildītu ziņošanas prasības ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām, Kioto protokola un Eiropas Komisijas prasību ietvaros.

Galvenās projekta mērķa grupas ir valsts institūciju darbinieki un dažādu nozaru eksperti, kuri iesaistīti inventarizācijas sagatavošanā.

Projekta iznākuma rādītāji:

  • izstrādāta apvienotā klimata pārmaiņu un gaisa kvalitātes datubāze ziņojumu sagatavošanai dažādām starptautiskajām institūcijām;
  • veikti četri pētījumi inventarizācijas uzlabošanas jomā;
  • organizētas piecas konferences, apmācību semināri un citi pieredzes apmaiņas pasākumi, lai palielinātu inventarizācijā iesaistīto Latvijas ekspertu kapacitāti;
  • izveidota modelēšanas sistēma, kas paredzēta klimata pārmaiņu samazināšanas politikas novērtēšanai, ieskaitot vadlīniju izstrādi, izdevumu novērtēšanu dažādu klimata pārmaiņu politikas pasākumu ieviešanai un ex-ante (paredzamās) un ex-post (faktiskās) politikas izvērtēšanai;
  • organizēti trīs izglītojoši pasākumi ekspertiem, kas iesaistīti klimata pārmaiņu nacionālās politikas, pasākumu un prognožu izstrādē;
  • izstrādāts vienots siltumnīcefekta gāzu emisijas prognožu datu instruments starptautisko ziņojumu sagatavošanai.

 

Projekta galvenās aktivitātes un apakšaktivitātes:

1) Siltumnīcefekta gāzu inventarizācijas sistēmas uzlabošana Latvijā

   • Integrēta datubāze gan klimata pārmaiņu, gan gaisa piesārņojošo vielu emisiju datu apkopošanai un ziņojumu sagatavošanai;

   • Pētījumi inventarizācijas uzlabošanai;

2) Inventarizācijas sagatavošanā iesaistīto ekspertu kapacitātes paaugstināšana

   • konferences, apmācību semināri un citi pieredzes apmaiņas pasākumi, lai palielinātu inventarizācijā iesaistīto Latvijas ekspertu kapacitāti.

3) Klimata pārmaiņu politikas pasākumu, tai skaitā emisiju prognožu, ex-ante (paredzamās) un ex-post (faktiskās) novērtēšanas kvalitātes uzlabošana

   • Klimata pārmaiņu samazināšanas politikas novērtēšanas modelēšanas sistēma, ieskaitot vadlīniju izstrādi, izdevumu novērtēšanu dažādu klimata pārmaiņu politikas pasākumu ieviešanai un ex-ante (paredzamās) un ex-post (faktiskās) politikas izvērtēšanai;

   • Izglītojoši pasākumi ekspertiem, kas iesaistīti klimata pārmaiņu nacionālās politikas, pasākumu un prognožu izstrādē;

   • Vienotu SEG emisijas prognožu datu instrumentu izstrāde starptautisko ziņojumu sagatavošanas mērķiem.

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 11.07.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/grants/EEZ_2009_2014/nacionala_klimata_politika/