Drukāt
ES informācija
Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 18.12.2017
http://www.varam.gov.lv/lat/es_vides_informacija/