Drukāt
ES informācija
Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 12.12.2018
http://www.varam.gov.lv/lat/es_vides_informacija/