Drukāt
24.10.2014
Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” starpreģionu sadarbības programmas URBACT informācijas diena
Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 18.10.2019
http://www.varam.gov.lv/lat/publ/Seminari/sem_pasv/