Drukāt
24.11.2014
Sadarbība nākotnei: GreenInfraNet projekts (A partnership for the future: The GreenInfraNet Project)

Īsfilma iepazīstina ar aktivitātēm, kas veiktas katrā no 11 GreenInfraNet projekta partneru reģioniem, lai veicinātu zaļo infrastruktūru attīstību Eiropā. Partneri cer iedrošināt politikas veidotājus, nacionālās un reģionālās institūcijas, sabiedriskās organizācijas un privātās kompānijas, lai koptu dabas vērtības, tā veicinot integrētākas, iekļaujošākas un resursu ziņā efektīvākas sabiedrības attīstību saskaņā ar Eiropas 2020 stratēģiju. Projektu GreenInfraNet līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds ar INTERREG IVC programmas atbalstu.


Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 29.01.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/video_tiesraide/videoarh/