Drukāt
Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai V kārta - pārskati un veidlapas
Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 24.01.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/projekti/kompl_ris_siltumn_gazu_emisijas_sam_v_karta/