Drukāt
Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai V kārta - normatīvie akti
Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 29.01.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/projekti/kompl_ris_siltumn_gazu_emisijas_sam_v_karta/