Drukāt
ES fondu finansējums 2014.-2020. gadā
Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 02.06.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/kohez/2014_2020/