Drukāt
ES fondu finansējums 2014.-2020. gadā
Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 18.11.2019
http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/kohez/2014_2020/