Drukāt
ES fondu finansējums 2014.-2020. gadā
Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 22.10.2018
http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/kohez/2014_2020/