Drukāt
29.09.2014
Noticis Latvijas pašvaldību un plānošanas reģionu pārstāvju pieredzes apmaiņas brauciens uz Norvēģiju

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM), plānošanas reģionu un pašvaldību speciālisti iepazinās ar Norvēģijas pieredzi mārketinga materiālu un investīciju piedāvājumu sagatavošanā potenciālajiem investoriem.

Vizītes ietvaros no š.g. 18. līdz 19. septembrim Latvijas speciālisti tikās ar Aust-Agder reģionālās pašvaldības, Arendal pašvaldības, biznesa inkubatora „Conventure”, bezpeļņas organizācijas „Connect Sørlandet” un reģionālās pētniecības fonda Agder pārstāvjiem, kā arī viesojās Sørlandet zinātnes centrā. Ar savu pieredzi investīciju priekšlikumu izstrādē un mārketinga jautājumos iepazīstināja arī Latvijas investīciju un attīstības aģentūras pārstāvis Norvēģijā.

Pieredzes apmaiņas brauciens notika Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta „Reģionālās politikas aktivitāšu īstenošana Latvijā un reģionālās attīstības pasākumu izstrāde” ietvaros.

Projekta īstenotājs ir VARAM sadarbībā ar Latgales, Vidzemes, Rīgas, Zemgales un Kurzemes plānošanas reģioniem. Savukārt projekta partneri Norvēģijā - Norvēģijas Pašvaldību un reģionālās attīstības ministrija, Oppland reģionālā līmeņa pašvaldība un Aust-Agder reģionālā līmeņa pašvaldība. Kopējās projekta izmaksas ir 1 172 029.00 eiro.

 

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 06.06.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/grants/EEZ_2009_2014/regionalas_politikas_aktivitasu_istenosana_latvija_un_regionalas_attistibas_pasakumu_izstrade/jaunumi/