Drukāt
Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programma

Vispārīga informācija par finanšu kontroli

Normatīvie akti

Iesniedzamie dokumenti

Noderīga informācija

Informatīvo semināru prezentācijas


Kontaktinformācija:
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
Investīciju uzraudzības departaments
Teritoriālās sadarbības projektu kontroles nodaļas vecākā eksperte Alise Aneraude
Tālr. +371 66016742
E-pasts: alise.aneraude@varam.gov.lv; fki@varam.gov.lv

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 14.12.2019
http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/ets_1420/1__limena_kontrole/centrala_baltijas_juras_regiona_parrobezu_sadarbibas_programma/