Drukāt
Interreg Europe starpreģionu sadarbības programma

Vispārīga informācija par finanšu kontroli

Normatīvie akti

Iesniedzamie dokumenti

Noderīga informācija

Informatīvo semināru prezentācijas


Kontaktinformācija
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
Investīciju uzraudzības departamenta
Teritoriālās sadarbības projektu kontroles nodaļas vecākā eksperte
Diāna Treiliha
Tālr. +371 67026476
E-pasts: diana.treiliha@varam.gov.lv, fki@varam.gov.lv

Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 07.07.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/ets_1420/1__limena_kontrole/interreg_europe_starpregionu_sadarbibas_programma/