Drukāt
18.03.2015
INTERREG IVC/INTERREG EUROPE Informatīvās dienas prezentācijas
Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 26.05.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/ets_1420/interreg_europe_programma_visai_eiropas_savienibas_teritorijai/