Drukāt
31.03.2015
Izsludināts pirmais projektu pieteikumu konkurss starpreģionu sadarbības programmā URBACT III 2014.-2020.gadam

Eiropas Strukturālo un investīciju fondu „Eiropas teritoriālās sadarbības” mērķa starpreģionu sadarbības programma URBACT III 2014.-2020.gadam  (turpmāk – Programma) izsludina projektu pieteikumu konkursu atbalsta saņemšanai 20 rīcības plānošanas tīklu (Action Planning Networks) izveidošanai.

Programmas mērķis ir veicināt integrētu ilgtspējīgu pilsētvides attīstību un uzlabot reģionālās un kohēzijas politikas efektivitāti, sniedzot atbalstu pilsētām integrētu pilsētvides stratēģiju izstrādē un īstenošanā, kā arī savstarpējās pieredzes apmaiņā un labās prakses tālāknodošanā.

Projektā jāpiedalās partneriestādēm no vismaz trim programmas dalībvalstīm.

Projektu pieteikumu iesniegšana līdz 2015.gada 16.jūnijam.

Projektu pieteikumu konkursa nosacījumi, Programmas vadlīnijas, projekta pieteikuma veidlapa, kā arī cita noderīga informācija skatāma Programmas mājas lapā http://urbact.eu/urbactiii-1st-call

 

Kontaktpersona Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā:

Jūlija Jakovļeva
Attīstības instrumentu departamenta
Teritoriālās sadarbības nodaļas
Vecākā eksperte
Tālr.: 67026488
julija.jakovleva@varam.gov.lv
Dokuments izdrukāts no Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas mājas lapas 06.06.2020
http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/